שירות הבטחון הכללי פרסם את הדו"ח השנתי לסיכום הטרור הפלסטיני לשנת 2007. הדו"ח סוקר נתונים ומגמות עיקריות לשנת 2007 בטרור הפלסטיני, ומציג נתונים מספריים והתפלגויות לפי שנים בנושאים כגון ירי רקטות, סיכולי פיגועים, היקף פיגועים ועוד.

בין היתר, סוקר הדו"ח מגמות עיקריות אשר בלטו ב-2007. בין מגמות אלה מציין השב"כ את נושא השימוש בחומרים דואליים (חומרים כימיים ומוצרי יסוד שניתן להמירם לשימוש למטרות טרור), פיגועי חטיפה וקשרי אמל"ח בין פעילי טרור בשטחים לבין גורמים פליליים בישראל.

נושא מימון הטרור מופיע בדו"ח אף הוא כמגמה בולטת ב-2007. עפ"י הדו"ח, נרשם בשנה האחרונה גידול משמעותי בהיקף כספי הטרור שהגיעו לידיהם של ארגוני טרור ושימשו אותם להרחבת תשתיות, לרכישת אמצעי לחימה ולמימון פיגועים. ארגוני הטרור מרחיבים את התשתיות הארגוניות שלהם וע"י כך מצליחים לפעול לקבלת כספים נוספים מחו"ל בשיטות שונות ומגוונות. 

אחת השיטות הבולטות למימון טרור פלסטיני מופיע היא ניצול הגבול עם מצרים והברחת כספים דרך מנהרות, אשר מופיעה בדו"ח כמגמה בולטת בפני עצמה. עפ"י הדו"ח המשיכו במהלך 2007 גורמי טרור פלסטינים ברצועת עזה לעשות שימוש נרחב במנהרות לשם הברחה של כמויות כספים גדולות, המגיעות לעיתים לסכומים של עשרות מיליוני דולרים בכל הברחה. הכספים המוברחים משמשים את ארגוני הטרור לצורך הרחבת תשתיות טרור, התעצמות צבאית ומימון פעילי טרור ומחבלים מתאבדים. הדו"ח מציין כי במהלך השנה האחרונה קיבלה הזרוע הצבאית של החמאס עשרות מיליוני דולרים, המהווים חלק נכבד מתקציבה, דרך המנהרות.

במסגרת סקירת פעילות חיזבאללה בשטחי הרשות הפלסטינית, מציין השב"כ בדו"ח כי גם ב-2007 המשיך חיזבאללה לסמן את שטחי הרשות כיעד וזירת פעילות מועדפת להוצאת פיגועים כנגד ישראל. מאז שנת 2004 השקיע חיזבאללה מעל 10 מיליון דולר מידי שנה לטובת עידוד פעילות טרור נגד ישראל, תוך שהוא מעודד התארגנויות ארעיות ומפתה פעילים בשטחי הרשות לבצע כמה שיותר פיגועים תמורת כסף. ארגון חיזבאללה המשיך בשנה האחרונה להשקיע בפיתוח תשתיות טרור בשטחי הרשות הפלסטינית, תוך העברת כספים אשר מוקדשים להדרכה, אימון, רכישת אמל"ח והטמעת שיטות פעולה וידע.

פורסם 2008-01-01