תקציב הממשלה המוצע לשנת 2008 יכלול השנה התייחסות מרכזית והקצאת משאבים לטובת המלחמה בפשיעה המאורגנת, בארגוני פשיעה ובתוצריה של הפשיעה המאורגנת (הלבנת הון, הימורים בלתי חוקיים וכד').

במסגרת הצעת תקציב המשרד לבטחון פנים לשנת 2008 הגדירה הממשלה כי אחד היעדים המרכזיים בשנה החדשה יהיה יישום תוכנית משולבת למאבק בארגוני הפשיעה החמורה והמאורגנת. במסגרת התוכנית יוקמו כוחות משימה משולבים בהשתתפות משטרת ישראל, רשות המיסים, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון והרשות לניירות ערך.

עפ"י פירוט התקציב לשנת 2008, יתוגבר המשרד בכוח-אדם נוסף ויוקצו עשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת מוקד מודיעין משולב בו יקחו חלק הרשויות השונות שהוזכרו לעיל. בין היתר, צוין בתקציב המשרד לבטחון פנים כי לצורך יישום התוכנית במשטרת ישראל יוספו למשטרה 57 תקני כוח-אדם במיוחד למטרה זו, וכן יוקצו למשטרת ישראל כ-44 מיליוני שקלים עבור חלקה ביישום התוכנית המשולבת. תקציבה של משטרת ישראל לשנת 2008 מוערך בכ-7.2 מיליארד שקל.

פורסם 2007-12-25