משרד הבטחון הפיץ אתמול (17.12.07) לבנקים ולחברות השילוח והלוגיסטיקה צווי החרמה ותפיסה חדשים כנגד התאחדויות בלתי מותרות.

הצווים החדשים כוללים צו תפיסה אחד וחמישה צווי החרמה נוספים, כולם כנגד התאחדויות שהוכרזו כבר בעבר כהתאחדות בלתי מותרת ברשימת משרד הבטחון.

להלן רשימת ההתאחדויות נגדן הוצאו צווים חדשים:

הועד לעזרה ולסולידריות עם פלסטין - צו תפיסה מיום 16.12.07 כנגד משלוח בחברת DHL שנשלח עבור או מטעם התאחדות זו.

ועדת הצדקה בא-רם ודחית אלבריד - צו החרמה מיום 16.12.07 כנגד כל רכוש של התאחדות זו הנמצא בידי כל גורם, אדם או תאגיד בנקאי. צו החרמה זה הוצא בעקבות צו תפיסה מיום 03.05.07 לרכוש ההתאחדות אשר היה מצוי בידי בנק הפועלים.

יש לציין כי בצו זה נפלה טעות באיות שם ההתאחדות באנגלית ובמקום המילה Commitee צריכה להופיע המילה Committee.

אגודת מוסד הצדקה והחסד לילדים - צו החרמה מיום 16.12.07 כנגד כל רכוש של התאחדות זו הנמצא בידי כל גורם, אדם או תאגיד בנקאי. צו החרמה זה הוצא בעקבות צו תפיסה מיום 03.05.07 לרכוש ההתאחדות אשר היה מצוי בידי בנק הפועלים.

ועדת הצדקה טול כרם - צו החרמה מיום 16.12.07 כנגד כל רכוש של התאחדות זו הנמצא בידי כל גורם, אדם או תאגיד בנקאי. צו החרמה זה הוצא בעקבות צו תפיסה מיום 03.05.07 לרכוש ההתאחדות אשר היה מצוי בידי בנק הפועלים.

ועדת הצדקה בית פג'אר - צו החרמה מיום 16.12.07 כנגד כל רכוש של התאחדות זו הנמצא בידי כל גורם, אדם או תאגיד בנקאי. צו החרמה זה הוצא בעקבות צו תפיסה מיום 03.05.07 לרכוש ההתאחדות אשר היה מצוי בידי בנק הפועלים.

אגודת הצדקה האסלאמית חברון - צו החרמה מיום 16.12.07 כנגד כל רכוש של התאחדות זו הנמצא בידי כל גורם, אדם או תאגיד בנקאי. צו החרמה זה הוצא בעקבות צו תפיסה מיום 03.05.07 לרכוש ההתאחדות אשר היה מצוי בידי בנק הפועלים.

פורסם 2007-12-18