אתמול (15.12.07) נכנסו לתוקפן בבריטניה הרגולציות החדשות למניעת הלבנת הון (Money Laundering Regulations 2007), אשר מיישמות את הדירקטיבה השלישית של האיחוד האירופאי במלואה. במהלך השנה האחרונה נערכו סקטורים חדשים בבריטניה להטמעה ויישום של הרגולציות החדשות. בין היתר, מיישמות הרגולציות כללים מורחבים לבדיקות נאותות וזיהוי לקוחות בקרב חברות במשק הבריטי. כמו כן, מיישמות הרגולציות החדשות גישה מבוססת סיכון, אשר קובעת כי כל ארגון יהיה אחראי ליישום נהלי זיהוי, רישום ומעקב אחר לקוחות, בהתאם לגובה הסיכון בעבודה מול הלקוח הספציפי.

הרגולציות החדשות, אשר נכנסו לתוקפן אתמול, מחילות חובות זיהוי לקוחות, בדיקות נאותות ודיווח על סקטורים חדשים ובעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי-דין, סוכני נדל"ן, רואי-חשבון, קרנות נאמנות וחברות השמה. במהלך השנה האחרונה פורסמו ע"י ממשלת בריטניה מסמכי הנחיה עבור אותם סקטורים חדשים, במטרה להכינם לקראת כניסתן של הרגולציות לתוקף.

פורסם 2007-12-16