ארגוני הצדקה ידועים כאחד הצינורות העיקריים למימון הטרור. קיימים מומחים הטוענים כי זהו צינור המימון העיקרי של ארגונים אלה.
משרד האוצר האמריקאי ממליץ לארגוני הצדקה לקיים מדיניות ניהול סיכונים להגנה מפני ניצול לרעה של כספי הצדקה למימון טרור. ההנחיות מכילות הדרכה מפורטת של הצעדים בהם ממליץ המשרד לנקוט על מנת להפחית את סכנת הגעת כספי התרומות לארגוני טרור. בין היתר מומלץ לבצע בדיקות על זיהוי המוטבים מול הרשימות השחורות של המשרד (OFAC) ושל מדינות אחרות.

ניתן למצוא את הנוסח המלא של הנחיות משרד האוצר האמריקני כאן.

פורסם 2006-10-03  12:15:38