הצעת חוק מערכות תשלומים 

בהמשך להפעלת מערכת הסליקה החדשה של בנק ישראל (RTGS-Real Time Gross Settlement) פרסמה הממשלה הצעת חוק חדשה, חוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2007. מטרת החוק הנה לעגן את ההוראות הנדרשות לצורך מזעור הסיכונים אליהם חשופות מערכות תשלומים, ולצורך הקנית ודאות משפטית והבטחת יציבות המערכות.

במסגרת הצעת החוק מוצע להחיל על מפעילי מערכות תשלומים (למשל: בנק ישראל) חובות אשר מטרתן להסדיר את פעילותן של מערכות תשלומים, להגדיר את חובות הפיקוח עליהן ולהבטיח את סופיות התשלום ומניעת סיכוני נזילות וסיכוני אשראי.

הצעת החוק קובעת כי בנק ישראל יהיה מוסמך להכריז על מערכת תשלומים כמערכת מבוקרת, אשר תהיה כפופה לפיקוח ובקרה של בנק ישראל, ותהיה מחויבת בהעברת דיווחים ומידע לגבי פעילותה השוטפת. מפעילי מערכות תשלומים שהוכרזו כמערכות מבוקרות יחויבו בקיום נהלים להבטחת יציבות המערכת ותפקודה התקין וכן יחויבו בקיום אמצעים לגיבוי המערכת וניהול סיכונים לצורך מניעתם והגבלתם.

הצעת החוק אינה נוגעת בהיבטים של מניעת הלבנת הון ומימון טרור, כיוון שההנחה היא שמערכות תשלומים אינן יודעות או צריכות לזהות לקוחות, אלא מתפקדות כצינור בלבד בין הגופים הפיננסיים השונים, אשר מחויבים הם עפ"י חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. חוקים להסדרת פעילותן של מערכות תשלומים קיימים כיום במדינות רבות כולל מדינות האיחוד האירופאי, ארה"ב, וקנדה, ויש לציין כי גם במדינות אחרות נהוג להסדיר את פעילותה של מערכת תשלומים בהיבט של ניהול סיכונים, אך ללא קשר להיבטים של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

לקריאת המאמר אודות היבטים של הלבנת הון במערכת RTGS, אותו פרסמנו לאחרונה, לחץ כאן (למנויים בלבד).

תרגום חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בישראל לאנגלית

אתר הרשות לאיסור הלבנת הון בישראל העלה לאחרונה באתר האינטרנט של הרשות באנגלית את גרסאות החוק לאיסור הלבנת הון, צווי איסור הלבנת הון וחוקים נוספים, בתרגום לאנגלית. לצערנו, נמצאו שגיאות תרגום ושגיאות ניסוח רבות בחוקים המתורגמים.

לעמוד החוקים המתורגמים לאנגלית לחץ כאן.

פורסם 2007-12-11