בדצמבר 2006 התקבל בפרלמנט האוסטרלי החוק המקיף החדש למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כניסתו של החוק לתוקף חולקה לשני שלבים עיקריים, כאשר השלב השני והעיקרי לחוק, חובת הטמעת תוכנית למניעת הלבנת הון ומימון טרור ע"י גופים החייבים בדיווח, ייכנס לתוקפו מחר (12.12.07) ותאריך היעד האחרון להשלמתו נקבע לסוף דצמבר 2008.

משמעות הדבר היא שהחל ממחר נכנס לתוקפו החוק במלואו, כך שכל גורם המחויב בדיווח עפ"י החוק החדש חייב להשלים את היערכותו בהקדם ולא יאוחר מדצמבר 2008. עפ"י הנחיות AUSTRAC להטמעת החוק החדש, מחויבים הגופים להגיש עד סוף מרץ 2008 דו"ח ציות לגבי התקדמותם בהטמעת החוק החדש. בדו"ח זה יידרש כל גוף לפרט אילו צעדים ננקטו על ידו עד כה לצורך התאמת המערכות והנהלים בארגון לחוק החדש, מהם שלבי העבודה ומהו קצב ההתקדמות של הארגון והצפי לקראת השלמת ההיערכות ותאימות מלאה לחוק.

החוק החדש, Anti-Money Laundering and Counter-terrorism Financing Act 2006, קובע את חובות הדיווח ומדיניות מניעת הלבנת הון במוסדות פיננסיים עפ"י גישה של ניהול סיכונים. החוק קובע את חובות הדיווח ומנגנוני האכיפה והענישה, וכל גוף החייב בדיווח, עפ"י סוגו או סוג השירות שנותן, יקבע עבור עצמו כיצד ובאילו דרכים ואמצעים הוא בוחר ליישם את החובות במסגרת תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לסיכוניו. כמו כן, יעריך כל גוף באותה דרך, האם לקיים או לא לקיים קשרים פיננסיים והאם לתת או לא לתת שירות מסוים ללקוח, בהתאם להערכת הסיכון מול הלקוח העומד מולו.

מלבד החלת חובות דיווח על-פי סקטורים קבועים מראש כגון: מוסדות פיננסיים, בעלי עסקים להימורים, נותני שירותי מטבע ועוד, מגדיר החוק רשימת שירותים פיננסיים כללית בשם Designated Financial Services, אשר קובעת כי ללא כל קשר לסקטור אליו משתייך גורם מסוים, אם הוא מספק את אחד השירותים הקבועים ברשימה, הרי שהוא הופך אוטומטית לגורם החייב בדיווח עפ"י חוק, ולפיכך חייב בניהול תוכנית למניעת הלבנת הון ומימון טרור על כל מרכיביה - בדיקות נאותות וזיהוי, העברת דיווחים, תיעוד וכו'. בהתאם להסדר החדש ורשימת השירותים הקבועים בחוק, חייבים בדיווח מעתה גם רואי-חשבון, עורכי-דין, סוכני נדל"ן, סוחרי אבנים יקרות וסוחרי מתכות יקרות.

במסגרת השינויים שמבצעים הבנקים במערכות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ניתן דגש עצום למדיניות "הכר את הלקוח", אשר עפ"י החוק החדש מחייבת את הבנקים להרחיב את איסוף המידע אודות הלקוח ולנהל מערכת למעקב, פיקוח ושיתוף המידע בין כל הסניפים.

AUSTRAC, אשר מתפקדת כיחידת המודיעין הפיננסי באוסטרליה ומקבלת את כלל הדיווחים, פרסמה בימים אלו באתר האינטרנט שלה מצגות ומערכי שיעור באינטרנט המחולקים לפי מגזרים וסוגי נותני שירות במשק, על מנת לספק לגופים החדשים אשר נכנסים תחת מסגרת החוק כלי הדרכה והנחיות מסודרים. במסגרת היערכות הגופים לחוק החדש יידרש כל גוף לערוך סקר סיכונים בארגון, למפות את סוגי השירותים וסוגי הלקוחות עימם עובד, לקבוע אחריות ופיקוח מצד הדירקטוריון וההנהלה וכן למנות אחראי מניעת הלבנת הון. בשלב השני נדרשים הגופים להטמיע נהלים והליכים לזיהוי לקוחות, פיקוח ודיווח, אשר ייקבעו בהתאם לסיכונים השונים הייחודיים לכל ארגון וארגון.

מאז פרסום החוק ע"י הפרלמנט האוסטרלי, החלו הגופים הפיננסיים הגדולים באוסטרליה להיערך לקראת החוק החדש. ביולי השנה פורסם סקר של חברת PriceWaterHouseCoopers, לפיו צפויים המוסדות הפיננסים להוציא בשלוש השנים הקרובות סכום מצטבר הקרוב למיליארד דולר בעקבות כניסתו לתוקף של החוק החדש. בנק ANZ, אחד מארבעת הבנקים הגדולים באוסטרליה, פרסם דיווח באותו זמן במסגרת דו"ח ניהול סיכונים שהגיש לבורסה, כי צפויה לבנק הוצאה כלכלית של כ-66 מיליון דולר עבור היערכות וציות לחוקים החדשים. 

פורסם 2007-12-11