הנהלת חברת הדואר השיבה בשלילה לבקשת בנק ישראל ומשרד האוצר לספק שירותי בנקאות (קורספונדנט) לבנקים ברשות הפלסטינית. הבקשה הועברה לאחר שבנק הפועלים ובנק דיסקונט הודיעו כי החליטו על הפסקת מתן שירותים אלה לבנקים ברשות הפלשתינית.

בנק הדואר, הפועל כחלק מחברת דואר ישראל שהיא חברה ממשלתית, חבר במסלקה הבין - בנקאית וסולק עשרות מיליוני שיקים בשנה. הבנק הודיע לרשויות המוסמכות כי התנאי לאספקת שירותים אלו בהתאם לדרישת המדינה הוא הסדרת מתן שיפוי מלא על ידי המדינה. השיפוי נדרש למקרה ובנק הדואר ו/או חברת דואר ישראל ייתבעו על עבירה לפי החוק למניעת הלבנת הון והחוק לאיסור מימון הטרור.

מנכ"ל חברת דואר ישראל, אבי הוכמן, הודיע כי "אספקת שירותים בנקאיים לבנקים הפלשתינים עלולה לחשוף את חברת הדואר לתביעות. ללא שיפוי מהמדינה חברת הדואר תהיה מנועה מלספק שירותים אלו". הנהלת החברה הוסיפה כי עד לקבלת אישור רשמי מהמדינה על הסדרת השיפוי המלא - היא לא תסכים לספק שירותים אלו, כאמור, בשל החשש מתביעות.


פורסם 2007-12-03