העיתונות הבריטית דיווחה אתמול (28.11.07) כי רשויות התביעה בבריטניה בוחנות את האפשרות לפתוח בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה, גורדון בראון, וכנגד בכירים נוספים במפלגת השלטון, מפלגת הלייבור, בחשד לקבלת תרומות בלתי חוקיות.

עפ"י החשד, הועברו למפלגת הלייבור תרומות בלתי חוקיות בסך של למעלה מ-800 אלף לירות שטרלינג. התרומות הועברו דרך חשבונות בנק של מקורבים לבכירי המפלגה, ובין היתר נבדק החשד כי הועברו תרומות דרך חשבון בנק השייך למזכירתו של ראש הממשלה בראון, וזאת בניגוד לחוק בבריטניה, המחייב זיהוי מלא וישיר של כל תורם ותורם. החשוד העיקרי בפרשה הוא איש עסקים בשם דיוויד אברהמס, אשר הודה כי העביר למפלגה תרומות בסך של כ-800 אלף לירות שטרלינג, דרך חשבונות בנק של מקורבים, כאמור. בתחילת השבוע התפטר בתפקידו מזכ"ל מפלגת הלייבור, לאחר שהודה כי ידע על העברת תרומות באופן בלתי חוקי. ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, הגיב לפרסומים וטען כי עקב מיד עם גילוי אי הסדרים במנגנון התרומות למפלגה, הוחלט על השבת הכספים לתורמים, ועל מינוי שופט אשר יבדוק את הפרשה.

שימוש בחשבונות בנק של מקורבים ובני משפחה הוא נושא מרכזי במעקב אחרי חשבונות אנשי ציבור. חשבונות אנשי ציבור מוגדרים עפ"י החוק בארץ ובעולם כחשבונות בסיכון גבוה, עקב קרבתם של אנשי ציבור (שרים, חברי פרלמנט, נושאי משרה ציבורית וכו') לתקציבים ציבוריים, לקופת המדינה ולכספי תרומות. בעקבות הסיכון הקיים לקבלת שוחד ע"י איש ציבור והלבנת הון (רווחי השוחד), ניתן דגש בנושא של אנשי ציבור למעקב גם אחרי חשבונות הבנק של מקורבים ובני משפחה.

במסגרת הוראות בנק ישראל לבנקים נקבע בהוראה 411 (מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים), כי איש ציבור הוא: "תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל, כגון: ראשי מדינות וערים, פוליטיקאים בכירים, שופטים בכירים, קציני צבא בכירים, ופקידים בכירים במפלגות, לרבות בני זוגם או תאגיד בשליטתם". במדינות מסוימות בחו"ל כוללת ההגדרה לא רק את בני הזוג והתאגידים בשליטת אנשי הציבור אלא גם את קרובי המשפחה האחרים כמו למשל אחים, אחיות, ילדים וכד'.

פורסם 2007-11-29