משרד האוצר האמריקאי ומשרד OFAC הודיעו היום (29.11.07) על כניסתו לתוקף של חוק IEEPA Enhancement Act, אשר מגדיל משמעותית את הקנסות ואמצעי הענישה האזרחיים אותם רשאי משרד OFAC להטיל על מי שהפר כל סנקציה כלכלית, לרבות הפרת סנקציות כלכליות על מסחר עם מדינות מממנות טרור ופעילות פיננסית מול גורמי טרור מוכרזים.

עפ"י החוק הקודם רשאי היה משרד האוצר האמריקאי להטיל קנס של עד 11,000דולר או קנס בגובה ההעברה הפיננסית אשר בוצעה בניגוד לסנקציות, לפי הנמוך מביניהם. במרץ 2006 הוגדל גובה הקנס האזרחי המקסימלי מ-11,000 דולר ל-50,000 דולר. כעת, עפ"י החוק החדש, רשאי הממשל הפדרלי במקרה של הפרת סנקציות להטיל עיצום כספי של עד 250,000 דולר או כפליים מהסכום שהועבר, לפי הסכום הגבוה מביניהם. משמעות השינוי עפ"י החוק החדש היא שבמקרה שחברה תקיים קשרים פיננסיים עם חברה אחרת, באיראן למשל, וסכום הפעילות מול החברה האיראנית יגיע לכדי מיליון דולר, ניתן יהיה להטיל על החברה האמריקאית קנס של 2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות.

שינוי גובה הקנס המקסימלי נועד לתקן את המצב אשר היה קיים עד היום, בו הוטלו קנסות בסכומים מגוחכים לעיתים על הפרת סנקציות מצד אזרחים וחברות בארה"ב, אשר סחרו עם מדינות מממנות טרור (קובה, צפון קוריאה, סוריה, סודן ואיראן) או עם גורמים מוכרזים ברשימת OFAC. לשם הדוגמא, בתאריך 16.11.07 הטיל משרד OFAC קנס בסך 2,750 דולר על חברה בשם "RITA Medical Systems", אשר סחרה עם חברה מקבילה באיראן.

עם כניסתו של החוק החדש לתוקף, יוכל משרד OFAC להתאים את גובה הקנס לחומרת ההפרה ולהטיל קנסות משמעותיים ומרתיעים יותר במקרים של הפרת סנקציות על מדינות מממנות טרור וגורמי טרור מוכרזים. משרד האוצר האמריקאי הבהיר בהודעתו כי הקנסות החדשים יוטלו גם במקרים של הפרות שהתרחשו טרם כניסתו של החוק לתוקף, וזאת בתנאי שלא קיים כבר הסדר חתום מול הרשויות.

במקביל להעלאת גובה הקנס המקסימלי המוטל במסגרת עיצום כספי אזרחי, הועלה גם סכום הקנס המקסימלי המוטל במקרה של הפרה פלילית של סנקציות (הפרה מכוונת וביודעין). בחוק הישן נקבע כי במקרה של עבירה פלילית על חוק הסנקציות הכלכליות, ה- (Emergency Economic Powers Act (IEEPA, ניתן יהיה לגזור על הנאשם עד 20 שנות מאסר וקנס של עד 50,000 דולר. גובה הקנס המקסימלי שונה בחוק החדש מ-50,000 דולר למיליון דולר. תקופת המאסר המקסימלית אותה ניתן לגזור נותרה ללא שינוי.

פורסם 2007-11-29