ארגון SOCA, המשמש כיחידה למודיעין פיננסי בבריטניה, פרסם אתמול (28.11.07) את הדו"ח השנתי הראשון אודות דיווחים על פעולות בלתי רגילות לשנת 2007-2008. ארגון SOCA ממונה על קבלת דיווחים אודות פעולות בלתי רגילות מהגופים החייבים בדיווח עפ"י חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בבריטניה (Proceeds of Crime Act 2002 ו- Terrorism Act 2000), וכן ממונה על ניתוח המידע, העברתו לרשויות האכיפה השונות ושיתוף פעולה עם יחידות מודיעין פיננסי ממדינות אחרות.

במסגרת הדו"ח השנתי סוקרת SOCA את פעילותה השנתית בתחום משטר הדיווחים ומפרטת את הצעדים שיינקטו במהלך השנה הבאה. עפ"י הדו"ח, התקבלו במהלך שנת 2007-2008 כ- 220,000 דיווחים על פעולות חשודות מכלל הגופים החייבים בדיווח עפ"י חוק. מתוך כלל הדיווחים, כ-140,000 דיווחים התקבלו מהסקטור הבנקאי (כ-63% מכלל הדיווחים), כ-15,800 דיווחים התקבלו מחברות לתשלומים אלקטרוניים וכ-11,000 דיווחים התקבלו מעורכי דין, אשר חייבים אף הם בדיווח עפ"י החוק בבריטניה.

כצפוי, מוביל הסקטור הבנקאי בבריטניה במספר הדיווחים גם כאשר מדובר בדיווחים על פעולות חשודות הקשורים למימון טרור. עפ"י טבלת הדיווחים על פעולות חשודות בתחום זה, מהווים דיווחי הסקטור הבנקאי כ-84% מכלל הדיווחים.

מנהלי SOCA ציינו עם פרסום הדו"ח כי משטר הדיווחים התייעל וכי דיווחים רבים הובילו לחקירות פליליות ע"י רשויות האכיפה בבריטניה ואף לאישומים עפ"י חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. במקרה מסוים, הקרוי "מבצע OVERT", נמצא קשר בין 153 טפסי דיווח על פעולות בלתי רגילות, אשר הוביל בסופו של דבר לפתיחת חקירה רחבת היקף בחשד לביצוע עבירות מימון טרור. במסגרת המבצע נעצרו באוגוסט 2006 24 חשודים בפרשה.

סר סטיבן לאנדר, יו"ר SOCA, ציין כי העלות הכרוכה בניהול ותפעול משטר הדיווחים מגיעה לכ-7 מיליון ליש"ט מידי שנה.

פורסם 2007-11-29