שני גברים ממנילה שבפיליפינים הואשמו בעבירות הונאה של הבנק ליצוא-יבוא של ארצות הברית, בהיקף של 16 מיליון דולר. על פי הודעה לעיתונות של משרד המשפטים האמריקאי, הוגשו נגד Nelson L. Ti ו-Joey Tirona, כתבי אישום בני 14 סעיפים, זאת בנוסף לשמונה כתבי אישום בנוגע להונאת הבנק ליצוא-יבוא של ארצות הברית בסכום של כ-80 מיליון דולר, שהוגשו באוקטובר. על פי דיווח של משרד המשפטים האמריקאי, חמישה מבין שמונת הנאשמים הודו באשמה, והם עומדים בפני עונש מקסימלי של 35 עד 40 שנה.

Ti מואשם כי פעל כמתווך בעסקות בשווי של כ-16 מיליון דולרים, בין חברות בפיליפינים, לבין בנקי הלוואות בארצות הברית, עבורן שימש הבנק ליצוא-יבוא של ארצות הברית כמתווך. על פי החשד, יצר Ti קשר עם חברות בפיליפינים אשר היו מעונינות ללוות כספים על מנת לרכוש סחורות מארצות הברית, וסייע להן בהוצאה לפועל של הסכמי ההלוואה מול הבנקים האמריקאים, העוסקים במתן הלוואות, לצורך רכישת סחורות אלו, כשהוא משיג ערבויות להלוואות או פוליסות ביטוח מהבנק ליצוא-ייבוא של ארצות הברית על פי הסכמי ההלוואות. על פי כתב האישום, גייס Ti יצואנים אמריקנים, ביניהם Joey Tirona ו-David Villongco (אשר הודה באשמה ועומד בפני עונש מאסר מקסימלי של 40 שנה), למטרות רכישת סחורות אמריקאיות, ושליחתן ללווים הפיליפינים כשהם מכינים תעודות משלוח מזויפות שהוגשו לבנקים המלווים, ויצרו רושם מוטעה כי סחורות אכן נרכשו ונשלחו. בכתבי האישום נטען כי היצואנים לא רכשו סחורות אלו בפועל, וכך מעלו בכספי ההלוואות, אשר נשלחו לחשבונותיו של Ti וכן לחשבונות זרים, על פי הוראתו.

מתוך 14 הסעיפים בכתב האישום 6 סעיפים נוגעים להלבנת הון, ובמידה וימצאו בהם אשמים, עומדים Ti ו-Tirona בפני 10 שנות מאסר עבור כל אחד מששת הסעיפים הללו.

פורסם 2007-11-26