ב-30 לאוקטובר דיווחנו כי משרד הבטחון פרסם צווי תפיסה חדשים כנגד כספים ו/או מטען ורכוש אשר נשלחו מטעם או עבור התאחדויות בלתי מותרות. בתחילת השבוע (18.11.07) עודכן אתר האינטרנט של משרד הבטחון ופורסמה הרשימה המעודכנת של ההתאחדויות הבלתי מותרות וצווי התפיסה, הכוללת גם את צווי התפיסה החדשים.

בין היתר, נוספו צווי התפיסה החדשים אשר הוצאו כנגד ההתאחדויות מוסד אירפאן (IRFAN), קרן אלאקצא, ועדת כספי הצדקה ג'נין וקרן אסראא בהולנד.

ברצוננו להביא לתשומת הלב כי ברשימה החדשה אשר פורסמה באתר משרד הבטחון נפלו מספר שגיאות:

מוסד אירפאן - צו תפיסה מיום 25.10.07

בצו תפיסה זה, כמו גם בהכרזה עצמה מיום 30.12.04 קיימת שגיאה בשם הארגון בערבית בתעתיק לועזי. במקום IRFAN, רשום LARFAN.

קרן אלאקצא - צו תפיסה מיום 25.10.07

בצו תפיסה זה קיימת שגיאה בשם הארגון בערבית בתעתיק לועזי. במקום Mussasat, צריך להיות רשום Muassasat.

ועדת כספי הצדקה ג'נין - צו תפיסה מיום 25.10.07

שם הארגון בערבית בתעתיק עברי אינו תואם את השם שנכתב בצו התפיסה עצמו. בצו התפיסה נכתב השם: לג'נת אלאע'תיה אלאסלאמיה נאבלס, שהוא למעשה שגוי כי מדובר בתעתיק העברי לשם הארגון ועדת הצדקה האסלאמית בשכם, אך הצו לא תוקן, וברשימה המעודכנת רשום התעתיק הנכון (לג'נת אמואל אלזכאה ג'נין), ולא זה אשר מופיע בצו התפיסה הרשמי.

פורסם 2007-11-20