בית המשפט המחוזי בנצרת גזר חמש שנות מאסר וקנס בסך 5.5 מיליון ש"ח על מנשה מזרחי, תושב טבריה, אשר הורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, מתן שירותי מטבע ושירותי בנקאות ללא רישיון ועבירות על סעיפים 3א', 3ב' וסעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון. מזרחי הודה באישומים המיוחסים לו ועונשו נגזר במסגרת עסקת טיעון.

מפסק הדין עולה כי מזרחי שכנע אנשים שונים למסור לידיו כספים להשקעות, תוך שהוא מבטיח להם תשואות גבוהות ומציג בפניהם מצגים כוזבים. בין השנים 2000-2005 גייס מזרחי מעל ל-20 מיליון ש"ח מ-59 אנשים לפחות, ואף נתן להם את האפשרות לבחור בין "מסלולי השקעה" שונים (נדל"ן, הלוואות וכו'). במהלך כל התקופה תיפקד מזרחי כבנק לכל דבר, תוך שהוא מעניק שירותי מטבע והלוואות ומשלם למשקיעיו ריבית עבור השקעותיהם. בסופו של דבר, הפסיק מזרחי לשלם ריבית למשקיעיו וסירב להשיב להם את כספם.

שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת, האשם ח'טיב, ציין בפסק הדין כי מזרחי ביצע ביודעין כל אותה העת פעולות בכספים אשר השיג במרמה, אשר מהוות "פעולות ברכוש אסור" לפי חוק איסור הלבנת הון. מזרחי רכש בכספים שגייס נכסי נדל"ן בארץ ובלאס-וגאס ונכסי מיטלטלין שונים, לרבות מכוניות, את כולם רכש באמצעות חשבונות קש וחברות קש אשר הקים וכן באמצעות חשבונות בנק של קרובי משפחתו. כמו כן, המשיך מזרחי להעניק שירותי בנקאות והמרת מטבע באמצעות הרכוש האסור אשר גייס.

פ' 1169/05 מדינת ישראל נ' מנשה בן יונה מזרחי

פורסם 2007-11-14