באוקטובר 2006 נחשפה ע"י משטרת ישראל פרשת הונאה ומכירת דלק מהול בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במסגרת כתבי האישום שהוגשו הואשמו בעלי חברת הדלק "י.ד בניהו", אהוד זקן והאחים רפי, יוסי וניסים סיטבון ואחרים, כי ביצעו מהילת דלק ומכרו דלק מהול בשווי של 92 מיליון שקל לפחות ל-11 תחנות דלק באיזור ירושלים.  בעקבות מעצרם של הנאשמים הוקפאו חשבונותיהם וחשבונות הבנק של נשותיהם, וכן הוטל חילוט על רכושם.

אתמול (31.10.07) דנה השופטת עדנה ארבל בבקשת הנאשמים לביטול החילוט שהוטל, ולביטול החילוט על חשבונות נשותיהם של הנאשמים. לבקשה הצטרפו שתי חברות נושות אשר דרשו את ביטול החילוט על מנת שיוכלו לגבות חובות מחשבונותיהם של הנאשמים והחברות דרכן פעלו.

ביהמ"ש העליון אישר את החלטת המחוזי ודחה את הבקשות הנ"ל. לטענת השופטת עדנה ארבל הוכח כי ישנה תשתית ראייתית רחבה ומספקת לצורך הטלת החילוט בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. עפ"י כתב האישום ביצעו הנאשמים עבירות זיוף, הונאה, קשירת קשר וקבלת דבר במרמה וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון. הרכוש הרב אותו צברו הנאשמים והרווחים, אשר נעמדים בעשרות מיליוני שקלים, מהווים "רכוש אסור" לפי חוק איסור הלבנת הון ולפיכך קמה עילה לחילוט.

נוסף על כך, מציינת השופטת ארבל כי במסגרת פעולותיהם ביצעו הנאשמים פעולות רבות שנועדו להסתיר את מקור הרכוש האסור, את בעלי הזכויות בו ואת מקומו ותנועותיו. הנאשמים נהגו להשתמש בתעודות משלוח וחשבוניות מזויפות על מנת להסוות את רכישת חומרי מהילת הדלק וכן ביצעו פעולות רבות ברכוש האסור לרבות רכישת נכסים ורישומם על שמות בני משפחה, הפקדת כספים בחשבונות של נשות הנאשמים וכן רכישת כרטיסי הגרלה זוכים במטרה להסוות את מקור הככנסות. אחד הנאשמים אף רכש נדל"ן ורשם עליה במרמה משכנתא לטובת אביו על מנת ליצור מצג שווא כאילו קיבל את הכספים כהלוואה.

במסגרת הבקשה טענו נשות הנאשמים כי יש לבטל את הקפאת חשבונות הבנק שלהן, מאחר שאין להטיל חילוט על מי שאינו מואשם בעבירת הלבנת הון, והן אינן קשורות לביצוע העבירות. השופטת עדנה ארבל דחתה את הטענות וקבעה כי מאחר והנשים אינן נשים עובדות ומאחר ונמצאו בחשבונותיהן מאות אלפי שקלים שלא הצליחו להוכיח את מקורם, קיים יסוד סביר להניח שכספים אלו קשורים לביצוע העבירות ושייכים לנאשמים, ולפיכך תידחה הבקשה.

גם בקשת החברות הנושות נדחתה, לאחר שביהמ"ש העליון קבע כי במקרה זה גובר אינטרס המדינה לחילוט על אינטרס החברות הפרטיות אשר מבקשות לגבות את חובותיהן.

(בש"פ 6817/07 מדינת ישראל נ' יוסף סיטבון ואח', בש"פ 6954/07 רפאל סיטבון ואח' נ' מדינת ישראל)

פורסם 2007-11-01