משפטם של קרן האדמה הקדושה ובכיריה הסתיים אתמול (22.10.07) בהכרזה על משפט פסול, לאחר שהמושבעים לא הצליחו להגיע להחלטה פה אחד לגבי רוב האישומים מתוך 159 אישומים סה"כ. המושבעים הצליחו לגבש החלטה פה אחד רק לגבי הנאשם, מוחמד אל-מאזאין, יו"ר הקרן המקורי ומגייס הכספים שלה, אשר זוכה מאשמה ברוב האישומים נגדו, למעט סעיף האישום בקשירת קשר לאספקת סיוע חומרי או פיננסי לארגון טרור מוכרז, לגביו היו המושבעים חלוקים בדיעותיהם.

במעמד הקראת פסק הדין אתמול, הדגיש השופט כי על המושבעים להגיע להכרעה פה אחד, אך לאחר שנשלחו המושבעים להתייעצות נוספת, ולא הצליחו בכל זאת להגיע להכרעה, הכריז השופט ג'ו פיש על "משפט פסול". משמעות ההכרזה היא שאם תרצה התביעה הפדרלית להמשיך בהליכים, תצטרך להגיש כתבי אישום חדשים נגד הנאשמים שלגביהם היה חבר המושבעים חלוק בדיעותיו, ולפתוח בהליכים מחדש. גורמים בתביעה הפדרלית האמריקאית הכריזו בפני כלי התקשורת בסיום המשפט כי התביעה אכן מתכוונת לגשת למשפט חדש.

פורסם 2007-10-23