ברצוננו לעדכן כי מדור החקיקה והפסיקה ומדור מקורות באתר עודכנו לאחרונה והתווספו מקורות חדשים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור:

1. (חקיקה) צו בדבר הכנסת כספים לאזור (יהודה והשומרון)(מס' 973), התשמ"ב-1982: צו מס' 973 של צבא ההגנה לישראל נועד לאפשר לצה"ל ולראש המינהל האזרחי לפקח על הכנסת והוצאת כספים לאזור יהודה והשומרון ולהתמודד עם בעיית הברחת המזומנים דרך מעברי הגבול בכניסה לשטחים. הצו פורסם לראשונה בשנת 1982 ומאז עודכן והוכנסו בו שינויים, בהתאם לצורך. צו 973 קובע כי כל הכנסה או הוצאה של כספים (בין אם במזומן, בהעברה אלקטרונית, בניירות ערך, וכו') דורשת היתר מטעם ראש המינהל האזרחי באיזור. כאשר מדובר בכספים אשר מוגדרים כ-"כספי אויב", כלומר כספים ממדינות אויב או שמקורם או יעדם ארגוני טרור, יינתן היתר להכניסם רק לשם הפקדתם בקרן מיוחדת שהוקמה לפיתוח האיזור. הצו קובע חובת הצהרה על הכנסת כספים, ובנוסף נקבע מי שמפר את הוראות הצו צפוי למאסר עד 5 שנים וקנס, וכן ניתן לחלט את כספיו.

2.  (פסיקה) בש"פ 6506/07 – אחמד קורד נ' מדינת ישראל: החלטה בעניין המשך מעצר של אחד הפעילים באגודת הצדקה בא-רם ודחיית אל בריד, אשר יחד עם שלושה נאשמים נוספים עומד למשפט בימים אלו בגין עבירות על חוק איסור מימון טרור והפקודה למניעת טרור. הפעילים באגודת הצדקה מואשמים, בין היתר, בגיוס מיליוני דולרים מארגון "קואליציית הצדקה" והעברתם לחמאס.

3. (מקורות) חוזר בנק ישראל בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות עם בנקים הפועלים עם הרשות הפלשתינית: חוזר זה יצא מטעם המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, והופץ בקרב התאגידים הבנקאיים. החוזר מנחה את התאגידים הבנקאיים באילו אמצעים מיוחדים לנקוט בעבודה מול בנקים הפועלים ברשות הפלשתינית, וזאת על מנת להימנע מהלבנת הון ומימון טרור ולאפשר המשך עבודה שוטפת מול בנקים ברשות (לא כולל בנקים ברצועת עזה, אשר לגביהם הודיעו בנק דיסקונט ופועלים על הפסק מתן שירותים).

פורסם 2007-10-22