עובדת בנק הפועלים, בן זוגה ושני שותפים נוספים נעצרו אתמול (24.09.07) ע"י המשטרה בחשד שניסו לבצע הונאה באמצעות הפקדת שטרות מזויפים. עפ"י החשד, ניסו הארבעה להוציא במרמה כ-100,000 ש"ח מהבנק לאחר שהפקידו את הסכום בשטרות מזויפים של 100 ש"ח.

לפני כשבוע דיווחה הנהלת בנק הפועלים למפלג ההונאה במשטרת ישראל כי גילתה שטרות מזויפים של 100 ש"ח. בעקבות דיווח זה נפתחה חקירה ובלשי המשטרה גילו כי שלושת החשודים הפקידו סכום של 100,000 ש"ח בשטרות מזויפים, באמצעות החשודה הרביעית, עובדת הבנק בסניף רוטשילד בתל אביב. הסכום הופקד בשתי הפקדות נפרדות בסך 49,900 ש"ח כל אחת, וזאת במטרה להימנע מחובת הדיווח עפ"י חוק איסור הלבנת הון, אשר חלה על הפקדות מעל 50,000 ש"ח. לאחר ביצוע ההפקדות העבירו השלושה חלק מהכסף מחשבון לחשבון והמירו את חלקו האחר להמחאה בנקאית, עד שבסופו של דבר משכו את הסכום כולו מהבנק.

עפ"י עובדות המקרה, כפי שתוארו ע"י משטרת ישראל, ניתן להסיק כי אם יועמדו הארבעה לדין, הרי שניתן יהיה להאשים אותם בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, הן לפי סעיף 3א' והן לפי סעיף 3ב'.

מאחר והכסף שהופקד הוא "רכוש אסור" לפי הגדרת החוק, כיוון שמדובר בשטרות מזויפים ועבירה של זיוף שטרות, ניתן יהיה להאשימם לפי סעיף 3א' בעשיית מעשה ברכוש אסור במטרה להסוות את מקורו. נוסף על כך, ניתן להאשים את החשודים גם בעבירה על סעיף 3ב', כיוון שעשו פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח, באמצעות פיצול ההפקדות והעברה מחשבון לחשבון.

פיצול הפקדות או הבניה, היא כנראה הדרך הנפוצה ביותר להסתרת פעולות הקשורות בהלבנת הון. מטרת ההבניה היא להימנע מכך שהבנק ידווח לרשויות על הפעולות המתבצעות, והדבר יכול להתבצע ע"י אנשים שונים או דרך בנקים שונים. בפסק דין חביב שם טוב נ' מדינת ישראל הגדיר השופט חשין מהי פעולת ההבניה: ""הבניה" היא פיצול הפקדת כספים להפקדות מספר, על דרך זו שבכל הפקדה מופקד סכום כסף הנמוך מן הסכום החייב בדיווח. זהו אמצעי ליצירתו של מיסוך בין הכספים הגדולים לבין חובת הדיווח, שמטרתו שיבוש היכולת לעקוב אחרי אותם כספים גדולים. גם להלכה גם למעשה, הבניה היא עשיית פעולה ברכוש "במטרה שלא יהיה דיווח", ומכאן שיש בה עבירה על האיסור הקבוע (בחוק)..."

פורסם 2007-09-25