ארגון הבנק העולמי פרסם דו"ח חדש העוסק בהתרסקות הכלכלה הפלסטינית. הדו"ח סוקר את מצבה של הכלכלה ברשות הפלסטינית מאז פרוץ האינתיפאדה השניה בשנת 2000 ועד היום. עפ"י הדו"ח נמצאת הרשות הפלסטינית במגמת התדרדרות חדה, אשר התחזקה בשנה האחרונה בשל השתלטות החמאס על רצועת עזה וסגירת מעברי הסחר בין הרשות וישראל.

הבנק העולמי מציין בדו"ח כי בנקים ברשות ובעולם חוששים מהפרת חוקים למניעת טרור, להם הם כפופים בארה"ב ובמדינות נוספות, עקב פעילותם הבינלאומית. כתוצאה מכך, צמצמו הבנקים העברת כספים לרשות ולעסקים בשטחי הרשות והפסיקו כמעט לחלוטין מתן הלוואות לרשות הפלסטינית.

השתלטות החמאס על עזה וההפרדה בין ממשלת פאיד לממשלה הנייה, יצרו מצב בעייתי עבור בנקים בעולם, כיוון שהחמאס מוגדר כארגון טרור בארה"ב ובמדינות נוספות, ולפיכך כל פעילות פיננסית מול הרשות או גורמים ברשות מהווה סיכון לבנק, אשר מעדיף מצידו לצמצמה ככל שניתן. לאחר השתלטות החמאס על עזה הוציא משרד האוצר האמריקאי הנחיות מיוחדות לעבודה מול הרשות הפלסטינית במצב החדש, כך שמצד אחד מעודד הממשל האמריקאי עבודה מול ממשלת פאיד לשם חיזוקה והמשך פעילותה, אך מצד שני מזהיר מפני הפרת הסנקציות החמורות המוטלות על חמאס. נוסף על כך, הבנקים ערים לגרעונות הרשות ולמצב הכלכלה, אשר נסמכת בעיקר על סיוע מכספי חוץ ואינה משקיעה בפיתוח מקורות צמיחה עתידיים, אלא בהישרדות בלבד. ניתן להבין לפיכך מדוע הבלבול בין הגורמים השונים ברשות, מצב הכלכלה וגודל הסיכון גורמים לבנקים בעולם לצמצם פעילות מול הרשות, ולא להסתכן בהפרת סנקציות וחוקים למניעת טרור.

פורסם 2007-09-25