שרת המשפטים של גרמניה, בריג'יט זיפריס, הודיעה היום (18.09.07) כי הגישה הצעת חוק לתיקון החוק הפלילי בגרמניה במטרה להרחיב את המלחמה בטרור ובמימון טרור. במסגרת התיקון המוצע לחוק יוכנסו לחוק הפלילי שתי עבירות חדשות. העבירה הראשונה היא עבירה של הכנה או התכוננות לפעולה אלימה ("preparing an act of violence"). עפ"י עבירה זו יוטל עונש מאסר של עד 10 שנות מאסר בפועל על ביצוע הכנה לפעולה אלימה, כאשר הכוונה היא לכל פעולות ההכנה הדרושות על מנת להוציא לפועל פעולה אלימה או פיגוע טרור לרבות גיוס כספים, רכישת נשק, השתתפות במחנה אימונים וכד'. 

פעולות ההכנה עצמן אינן בלתי חוקיות במקרים מסוימים, כמו למשל במקרה של השתתפות בלימודי טיס, אך כאשר יוכח כי הפעולה נעשתה מתוך תכנון או מטרה של ביצוע מעשה טרור, תהווה הפעולה עבירה על החוק. שרת המשפטים הדגישה כי עבירה זו תכלול גם פעולות של גיוס כספים או אספקת מימון לביצוע פעולה אלימה ורכישת כל חומר כימי או ביולוגי שעשוי לשמש לביצוע פעולה אלימה בדרך כלשהי.

העבירה השניה אשר תוכנס לחוק הפלילי במסגרת הצעת החוק הנה עבירה של הדרכה לביצוע פעולה אלימה ("instructions for an act of violence"), במסגרתה יוטל עונש מאסר של עד 3 שנות מאסר בפועל על כל מי שיפיץ או יוריד דרך האינטרנט הוראות ומדריכים לביצוע פעולה אלימה, כמו למשל הוראות הדרכה לבניית פצצה, הוראות להפעלת נשק וכד'.

בתחילת החודש נעצרו בגרמניה מספר פעילי טרור אשר על פי החשד השתתפו במחנות אימונים בפקיסטן ורכשו חומרי נפץ במטרה לבצע פיגוע רב נפגעים בגרמניה.

פורסם 2007-09-18