לפני מספר שבועות דיווחנו כי בנק  Union Bank Of California נחקר ע"י הרשויות הפדרליות בארה"ב בחשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון. אתמול (17.09.07) פרסם משרד המשפטים האמריקאי הודעה לפיה הוחלט להטיל על הבנק קנס בסך של 31 מיליון דולר. 21 מיליון דולר מהקנס יועברו למשרד המשפטים ו-10 מיליון דולר ממנו יועברו ל-FINCEN.

Union Bank Of California, אחד מ-30 הבנקים הגדולים בארה"ב, שייך לקבוצת Mitsubishi UFJ Financial Group, מענקי הבנקאות ביפן. UBC נחקר ע"י הרשויות הפדרליות בחשד שכשל באיתור ודיווח על העברות חשודות וחשבונות בסיכון גבוה אשר שימשו להלבנת כספי סמים בידי גורמים ממקסיקו.

עפ"י הודעת משרד המשפטים, הבנק כשל בהקמה וניהול של מערכת למניעת הלבנת הון כנדרש עפ"י החוק. בין היתר צוין, כי הבנק לא הקפיד על מינוי אחראים למניעת הלבנת הון והדרכת עובדים, וכן לא הקפיד על קביעת נהלים פנימיים ואמצעי פיקוח ובקרה.

בין השנים 2004-2006 הפר הבנק את חובות הדיווח המוטלות עליו בנוגע לדיווחים על העברות חשודות בשווי של כמיליארד דולר. מרבית הדיווחים על תנועות חשודות הוגשו באיחור, חלקם הוגשו ללא פרטים מלאים וחלקם לא הוגשו כלל. כמו כן, כשל הבנק בפיקוח על חשבונות בסיכון גבוה ולא איתר בזמן העברות חשודות שהתבררו מאוחר יותר כפעולות להלבנת כספי סמים.

משרד המשפטים הדגיש בהודעתו כי בנקים אשר לא מיישמים את חוקי מניעת הלבנת הון ואינם מנהלים מערכת לאיתור ודיווח על תנועות חשודות וחשבונות בסיכון גבוה, מנוצלים ע"י גורמים המבקשים להלבין הון, ולפיכך ייענשו ע"י הרשויות במלוא החומרה עד שיפנימו ויישמו את חובות הדיווח, הפיקוח והבקרה הפנימית במלואן.

פורסם 2007-09-18