במהלך יולי האחרון הכריז ארגון הסיוע האמריקאי USAID על תוכנית חדשה להקמת מערכת סינון ומסד נתונים לצורך מיון מחדש של כלל הארגונים הנתמכים ע"י USAID, במטרה לוודא שבין הנתמכים והשותפים אין גורמים הקשורים לטרור או למימון טרור. במסגרת המערכת החדשה יידרשו הארגונים המגישים בקשות לתמיכה מ-USAID לספק פרטים אישיים על עובדיהם, לרבות מספרי זהות, תאריכי לידה, וארצות לידה, כתנאי ראשוני לקבלת סיוע. ההחלטה להקים מערכת חדשה נבעה מכשלים שהתגלו ע"י הממשל הפדרלי בשנים האחרונות בהליך הסינון וההכשרה של ארגונים הנתמכים ע"י USAID. השבוע פורסם ע"י עיתון הוושינגטון פוסט כי התוכנית המקורית תקוצץ באופן משמעותי ותיושם בעתיד הקרוב לגבי עזה והגדה המערבית בלבד כפיילוט ראשוני.

USAID הוא ארגון הסיוע הלאומי בארה"ב, אשר מעניק סיוע למדינות עולם שלישי, לאזורים מוכי אסון ולארגונים מקומיים הזקוקים לסיוע הומניטרי ומימון אמצעי קיום בסיסיים, חינוך, מזון ושיקום. הארגון מתוקצב ע"י הממשל הפדרלי בארה"ב ותקציבו השנתי מסתכם בלמעלה מ-530 מיליון דולר מידי שנה.

כשלים במערכת הסינון הנוכחית

במהלך שנת 2006 פורסם ע"י ה-GAO (המשרד הממשלתי הפדרלי לביקורת בארה"ב) דו"ח אודות מערכת הסינון של ארגון ה-USAID אשר מצביע על כשלים בהליך המיון הנוכחי. בין היתר הצביע הדו"ח על כך שהארגון מסתמך על בדיקות כלליות ואינו בודק בעצמו את הגורמים המעורבים הפעילים בגופים הנתמכים על ידו. נוסף על כך, לא בדק הארגון מספרי זהות וארצות לידה של עובדי הארגונים הנתמכים ולא ביצע בדיקות והליכי וידוא נתונים למידע שקיבל מהארגונים הנתמכים. כשלים נוספים נמצאו בסניף ה-USAID בתל אביב, אשר פועל בשגרירות ארה"ב. הסניף בתל אביב לא ביצע בדיקות סינון חוזרות מידי שנה, וכתוצאה מכך, ארגונים אשר אושרו והוכשרו ב-2002, לא נבדקו שוב לאחר מכן והתגלו בסופו של דבר כארגוני צדקה הקשורים עם החמאס בעזה ובגדה המערבית. בין היתר, אושרו ע"י ה-USAID ארגוני צדקה בשכם, בית לחם וערים נוספות, אשר היו ידועים כבר לרשויות בישראל ולצה"ל כארגוני צדקה של החמאס.

בפברואר 2007 נקרא מנהל בכיר ב-USAID להופיע בפני הקונגרס האמריקאי על מנת להסביר כיצד קרה שהארגון העביר יותר מ-140,000 דולר לאוניברסיטה האיסלאמית בעזה, אשר נשלטת ע"י ארגון החמאס.

כשלים דומים, אשר נחשפו כתוצאה מפרסום הראיות במשפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח, הוכיחו שוב כי הליך האישור והסינון הנוכחי אינו יסודי מספיק ולוקה בכשלים. עקב כך, הוחלט ב-USAID על הקמת מערכת נתונים חדשה, PVS-Partner Vetting System, במסגרתה ייבדקו ויאושרו מחדש כל הארגונים הנתמכים ע"י הארגון, ויוקם מסד נתונים לאיסוף פרטים אישיים מורחבים של עובדי הארגונים הנתמכים, כתנאי למתן תמיכה. הפרטים האישיים שייאספו במסגרת המערכת החדשה יכללו כאמור פרטים מורחבים יותר על כל עובד, ויועברו לרשויות, לרבות ל-FBI, על מנת לוודא ששום יחיד או ארגון אינם מופיעים ברשימות השחורות לגורמי טרור או קשורים עם גורמים כאלו.

עם פרסום ההחלטה על הקמת המערכת החדשה, החלו להישמע קולות ביקורת מצד ארגוני צדקה, ארגונים הומניטריים וארגונים למען חופש הפרט וזכויות האזרח. בין היתר, נטען כי ל-USAID אין לגיטימציה חוקית להקים מסד נתונים משלו, אשר יתפתח בסופו של דבר לכדי רשימה שחורה חדשה שאין עליה פיקוח ובקרה. עוד נטען, כי איסוף הנתונים הנרחב פוגע בפרטיותם של עובדי הארגונים הנתמכים ומכביד עליהם בצורה שתפגע בסיכוייהם להשיג תמיכה פיננסית עבור מטרה צודקת.

כאמור, בשבוע האחרון פורסם ע"י התקשורת בארה"ב כי ה-USAID הודיע על קיצוץ משמעותי בתוכנית והפעלתה באופן ניסיוני לגבי רצועת עזה והגדה המערבית בלבד בשלב זה. לא ברור אם ההחלטה נובעת משיקולים תקציביים או מהביקורת שהושמעה כנגד ה-USAID בנושא זה. 

פורסם 2007-09-17