משרד הבטחון עדכן לאחרונה את רשימת ההכרזות והצווים באתר האינטרנט שלו, וכעת נמצאת באתר הרשימה המעודכנת מיום 02.08.07. בעקבות טעויות קודמות אשר חברת אמנט מצאה ברשימות (והתריעה לגביהן), ובעקבות טעויות חדשות שנמצאו ברשימה המעודכנת, אנו מביאים בזאת מסמך מסכם נוסף של הטעויות והחוסרים הקיימים כיום ברשימה החדשה.

ראוי לציין כי ברשימה החדשה מיום 02.08.07 תוקנו מספר שגיאות כתיב עליהן התרענו בעבר, אך מספר שגיאות נותרו כשם שהיו ולא תוקנו כלל, ובמקביל נוספו שגיאות וטעויות חדשות כפי שניתן לראות בטבלה במסמך המסכם. נוסף על כך, נראה כי משרד הבטחון החליט להוסיף לרשימה החדשה שמות ארגונים בלועזית אשר היו חסרים ברשימות קודמות, אך למרות זאת, הוספה זו היתה חלקית בלבד ונותרו עדיין התאחדויות בלתי מותרות רבות אשר לגביהן לא מילאו את החסר ועדיין לא מצוין שמן בלועזית.

בעיות אלו בצירוף עם בעיות חדשות שנובעות מהרשימה החדשה (קיומן של טעויות כתיב חדשות) מעידות על בעיתיות מתמשכת ברשימת משרד הבטחון ומגמה של היעדר עקביות במסמך.

חשוב לציין כי כל השגיאות הקיימות תוקנו ברשימה המורחבת אותה מספקת חברת אמנט, וכמו כן מופיעים בה הערכים החסרים והשמות החליפיים, שאינם מופיעים ברשימת משרד הבטחון.

המסמך המסכם ובו רשימת השגיאות המלאה ניתן להורדה למנויים בלבד.

פורסם 2007-09-16