אתר OFAC פרסם השבוע הודעה על הטלת עיצום כספי בסך 100,000 דולר כנגד הבנק האוסטרלי, National Australia Bank, בגין הפרת סנקציות של הממשל הפדרלי בארה"ב.

עפ"י הודעת OFAC הפר הבנק האוסטרלי, באמצעות הסניף הניו יורקי שלו ובאמצעות בנקים קורספונדנטים אחרים בארה"ב, סנקציות כנגד המדינות סודן, קובה ומיאנמר (בורמה). סודן וקובה מוגדרות ע"י הממשל הפדרלי בארה"ב כמדינות מממנות טרור, ולפיכך נאסר על חברות ואזרחים בארה"ב לקיים עימן קשרים פיננסיים, אלא אם נתקבל לכך אישור מיוחד מטעם הממשל האמריקאי.

הפרת הסנקציות התגלתה במסגרת בדיקה פנימית של הבנק, ולא ע"י OFAC. במסגרת הבדיקה התגלו ע"י הבנק העברות בסך 3 מיליון דולר בהן מעורבים חשבונות מהמדינות המוזכרות לעיל. הנהלת הבנק האוסטרלי החליטה לדווח ל-OFAC מיוזמתה על הממצאים, ועקב כך, מציינים בהודעת OFAC, הופחת משמעותית סכום הקנס שהוטל, אשר עשוי היה להגיע לסכום של מיליון דולר. עוד מציינים בהודעת OFAC כי הבנק פעל לתיקון ההפרות סמוך למועד בו נתגלו.

פורסם 2007-09-12