ארגון ה-Law Society, המאגד ומייצג את עורכי הדין בבריטניה (מקביל בתפקידיו ללשכת עורכי הדין בישראל), פרסם השבוע מסמך הנחיות מפורט עבור עורכי דין בבריטניה לקראת יישום הרגולציות החדשות למניעת הלבנת הון, אשר יחולו מעתה ואילך גם על סקטור זה.

הרגולציות החדשות, Money Laundering Regulations 2007, צפויות להיכנס לתוקפן בדצמבר הקרוב, והחלתן על סקטור עורכי הדין פירושה שמעתה יחויבו עורכי דין בבריטניה בחובות דיווח, זיהוי לקוחות, בדיקות נאותות וחובות נוספות במסגרת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. שינויי החקיקה האחרונים בבריטניה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נועדו להתאים את המערכת המשפטית ליישום הדירקטיבה השלישית של האיחוד האירופאי.

לדברי דס האדסון, בכיר בארגון עורכי הדין הבריטי, הרגולציות החדשות מחייבות את סקטור עורכי הדין ללמוד את נושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור לעומקו וליישמו בכל דרג בארגון, החל מהשותף הבכיר וכלה בפקידת הקבלה. יישום הרגולציות ידרוש מעורכי הדין להדריך את עובדיהם על בסיס קבוע, להידרש לשירותי בדיקות נאותות ורשימות שחורות ולרכוש מאגרי אנשי ציבור. פירוש הדבר הוא בעיקר עלות כלכלית לא מבוטלת, ועולה החשש שהפירמות והמשרדים הגדולים הם אלו שישקיעו יותר, בעוד שמשרדים קטנים ועורכי דין עצמאיים לא יעמדו בנטל או ייישמו רק חלק מהחובות החדשות שתוטלנה עליהם.

חלק עיקרי וחשוב ברגולציות החדשות הוא הטמעת גישה מבוססת סיכון. גישה זו באה לידי ביטוי גם במסמך ההנחיות לעורכי הדין בבריטניה. עפ"י מסמך ההנחיות יידרשו עורכי הדין ליישם את חובות הזיהוי והדיווח עפ"י רמת הסיכון הייחודית לכל לקוח: כאשר מדובר בלקוח בסיכון נמוך, תיושם בדיקת נאותות פשוטה (simplified due diligence), ולעומת זאת, כאשר מדובר בלקוח בסיכון גבוה, תיושם בדיקת נאותות מורחבת (enhanced due diligence).

הערכת רמת הסיכון של הלקוח תתבצע ע"י עורך הדין בהתאם להתרשמותו מהלקוח ובהתאם לרשימת הנורות האדומות והסיכונים הייחודיים לסקטור זה. מסמך ההנחיות מגדיר לדוגמא כי במקרה של היות הלקוח איש ציבור, עורך הדין מחויב לערוך בדיקות נאותות מורחבות. כך גם המקרה כאשר מדובר בלקוח שאינו מזדהה פנים אל פנים מול עורך הדין.

פרק 11 במסמך ההנחיות עוסק כולו בסימני אזהרה ונורות אדומות ייחודיים לסקטור עורכי הדין, אשר התרחשותם צריכה להעלות חשד או לעודד את עורך הדין לערוך בדיקות מקיפות, לתעד ולשקול דיווח לרשויות. בין היתר, מפורטות בפרק זה דוגמאות להתנהגות חשודה מצד הלקוח: לקוחות אשר מגיעים לעורך הדין עקב תביעה שעליהם לברר וממהרים להתפשר בצורה מחשידה, עשויים להעיד על מקרה של תביעה מזויפת (תביעה ששני צדדים סיכמו עליה מראש ונועדה להלבין כספים ע"י הצגתם ככספי פיצויים בפשרה משפטית). דוגמא נוספת יכולה להיות כאשר הלקוח משלם במזומן סכומים נכבדים ומבקש מעורך הדין לשלם עבור עסקה דרך חשבונו, דבר שעשוי להעיד על ניסיון להלבין מזומן דרך חשבונו של עורך הדין.

במקביל לפרסום מסמך ההנחיות ע"י ארגון עורכי הדין בבריטניה, הכריזה היום (04.09.07) חברת דן אנד ברדסטריט (D&B) בעיתונות על השקת סל שירותים חדש במיוחד עבור השוק הפיננסי בבריטניה, במסגרתו תספק החברה שירות דוחות ופרופילים בתחום מניעת הלבנת הון, אשר מותאם לרגולציות החדשות ומיועד לסקטורים החייבים בבדיקות זיהוי ודיווח. באמצעות שירות זה יוכל סוכן נדל"ן או עו"ד להזמין דו"ח על לקוח חדש, והדו"ח יספק לו נתונים הדרושים לו עפ"י הרגולציות החדשות כמו למשל פרטי הלקוח, בעלים רשומים ומוטבים, חלוקת מניות ורישומים של הלקוח ברשימות שחורות, אם ישנם כאלו. דוגמא לדו"ח מסוג זה ניתן למצוא באתר החברה.

פורסם 2007-09-04