ארגון ה-FATF הודיע ביום חמישי האחרון (29.06.17) על פתיחת הליך התייעצות פומבי בנוגע לטיוטת הנחיה העוסקת בשיתוף מידע בקרב המגזר הפרטי (Private Sector Information Sharing). 

טיוטת ההנחיה הנוכחית שמפרסם הארגון נועדה להבהיר ולחדד סוגיות הנוגעות לשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים המהווים חלק מקבוצה פיננסית משותפת, וכן בין מוסדות פיננסיים שאינם משתייכים לאותה קבוצה. על רקע זה, ה-FATF מבקש מבעלי עניין מקרב הסקטור הפרטי להעביר לו את הערות לטיוטה, טרם גיבוש סופי של ההנחיה. 

בפרט, ה-FATF מעוניין לקבל הערות בנוגע לפרק העוסק בשיתוף במידע בתוך קבוצה פיננסית בסביבה חוצת גבולות, במקרים בהם מתעורר חשד לכך שכספים הינם פרי עבירה או קשורים למימון טרור (פסקאות 38-51). 

בפסקאות אלה מדגיש ה-FATF את החשיבות שיש לשיתוף במידע על פעולות חשודות בין סניפים וחברות בנות של אותה קבוצה פיננסית, כדרך יעילה לגיבוש תמונה גלובלית בנוגע לסיכון הנשקף למוסד הפיננסי מצד לקוחותיו ויישום אפקטיבי של גישה מבוססת סיכון. 

בנוסף, בהנחיה מפורטים חששות אפשריים בנוגע לשיתוף מידע על פעולות חשודות בתוך הקבוצה (למשל, חששות בנוגע לשמירה על פרטיות הנתונים; התנגשות אפשרית בין חוקים לאומיים הנוגעים לסמכות הרשויות להשיג גישה לנתונים; הגשת דיווחים על פעולות חשודות במדינת האם של הקבוצה במקום במדינה שבה פועל המוסד הפיננסי שהעביר את הדיווח) ופתרונות אפשריים למצבים אלה.   

בין השאר, ההנחיה קובעת כי מוסדות פיננסיים צריכים לקבוע קריטריונים הולמים לשיתוף במידע מסוג זה למטרת הציות הקבוצתי, ובכלל זה גיבוש הגנות נאותות בנוגע לסודיות המידע המשותף, וכן קביעת תנאים להעברת מידע בין ישויות שונות בתוך הקבוצה (למשל, במקרה שבו לישויות שונות של הקבוצה יש לקוח משותף).  

נוסף על כך, ה-FATF מעוניין לקבל הערות בנוגע לפרק העוסק בשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים שאינם חלק מאותה קבוצה, לרבות בהקשר של העברות כספים וקשרי בנקאות קורספונדנטית. 

ניתן לשלוח הערות בנוגע לטיוטת ההנחיה לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., עד ליום 31.07.17. ההערות שיתקבלו ישותפו עם נציגויות ה-FATF. 

פורסם 06-07-2017