משרד המבקר הכללי במחלקה לבטחון המולדת בארה"ב פרסם השבוע דו"ח בנושא שיתוף הפעולה בין ה-FBI לרשות המכס וההגירה בטיפול בחקירות מימון טרור. לאחר אירועי ה-11 בספטמבר חתמו משרד המשפטים האמריקאי והמשרד לבטחון המולדת על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בין רשות המכס וההגירה וה-FBI. במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי סוכני רשות המכס וההגירה יוכשרו לטיפול בחקירות מימון טרור וישתפו פעולה בתיקים מסוימים עם סוכני FBI במסגרת כח משימה משותף בנושא טרור.

במסגרת הדו"ח הבוחן את יישום מזכר ההבנות בין הצדדים מעלה המבקר חשש מפני מחלוקות ויריבויות בין סוכני FBI לסוכני רשות המכס וההגירה, אשר עשויות לסכל את מאמצי הרשויות בחקירות טרור ומימון טרור. הדו"ח מתעד עדויות סוכנים מרשות המכס וההגירה אשר מצביעות על יריבות בין הצדדים והיעדר נכונות לעבוד במסגרת המשותפת. מספר סוכנים העידו כי יעדיפו לוותר על תיק ולא לחקור אותו, מאשר להעבירו ל-FBI לחקירה משותפת. מנגד, מתועדים בדו"ח עדויות של סוכני FBI אשר לא מקפידים תמיד לעדכן את סוכני רשות המכס וההגירה בפרטי החקירה והתקדמותה ורואים בסוכנים אלו גורמים מוכשרים פחות לצורך חקירות מסוג זה.

למרות העדויות על היעדר נכונות הצדדים לשתף פעולה, מדגישים כותבי הדו"ח כי כל תיקי החקירה שטופלו ע"י הצדדים נבדקו לעומק וכי בפועל לא נמצאו מקרים בהם נהגו סוכנים שלא כשורה או שנפגעה חקירה מסוימת כתוצאה מיריבות ומחלוקות. עם זאת, מדגיש הדו"ח בהמלצותיו הסופיות כי מנהלי שתי הרשויות צריכים להנחות מחדש את סוכניהם ולהדגיש בפניהם את חשיבות יישום מזכר ההבנות ושיתוף הפעולה למען מלחמה יעילה בטרור ובמימון טרור.

שיתוף פעולה בין רשויות אכיפה, נתפס כתנאי החשוב ביותר כיום למלחמה יעילה בהלבנת הון ומימון טרור. ארגון ה-FATF וארגונים מובילים נוספים העוסקים בקביעת נהלים והתווית מדיניות למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור מזכירים תנאי הכרחי זה לכל אורך הדרך וקוראים להקמת כוחות משימה משותפים והגברת שיתוף פעולה בין רשויות, הן ברמת שיתוף הפעולה בין רשויות הממשל בכל מדינה והן ברמה הבינלאומית בין המדינות עצמן.

פורסם 2007-08-15