בנק ישראל פרסם היום (01.08.07) הודעה לפיה החליטה ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון להטיל על בנק לאומי עיצום כספי בסכום של 425,000 ש"ח בגין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים.

עפ"י ההודעה באתר האינטרנט של בנק ישראל, נמצאו מספר ליקויים והפרות, ובין היתר ליקויים בהליכי זיהוי ואימות פרטי לקוחות ומסירת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. בהודעה צוין עוד כי ועדת העיצומים החליטה להתחשב בעובדה שרוב הליקויים תוקנו כבר וכי מדובר בליקויים ראשוניים.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון מוסמכת להטיל עיצום כספי בגובה של עד 2 מיליון שקלים לכל הפרה. בעבר הובהר כי משמעות הדבר היא שהועדה יכולה אם תראה לנכון להטיל עיצום בגובה זה על כל הפרה והפרה בנפרד, כך שאם נמצאו בבנק מסוים מספר הפרות ביחס למספר לקוחות או מקרים שונים, עשוי גובה העיצום הכספי להיות גבוה ביותר ולהגיע לעשרות מיליוני שקלים.

הפעם האחרונה בה התכנסה הועדה והוטלו עיצומים על תאגידים בנקאיים בענין חוק איסור הלבנת הון היתה בדצמבר 2005, אז הוטלו עיצומים על שתי חברות נאמנות: על חברת הנאמנות של בנק המזרחי הוטל עיצום כספי בגובה 500,000 ש"ח, ואילו על חברת הנאמנות של בנק איגוד הוטל עיצום כספי בגובה 350,000 ש"ח. לפני כן התכנסה הועדה באפריל 2004, אז הוטלו עיצומים כספיים על מספר בנקים וביניהם גם בנק לאומי עליו הוטל עיצום כספי בסך של 350,000 ש"ח, וכן הבנק הבינלאומי הראשון עליו הוטל עיצום כספי בגובה 1,000,000 ש"ח.

בראש ועדת העיצומים עומד המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, וכן משתתף בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, יהודה שפר.

להודעת בנק ישראל לחץ כאן.

פורסם 2007-08-01