החוק האוסטרלי החדש למניעת הלבנת הון ומימון טרור אושר ע"י הפרלמנט האוסטרלי בדצמבר 2006, כאשר חלקו הראשון נכנס לתוקף כבר בתחילת 2007 ואילו חלקו השני ייכנס לתוקף בדצמבר 2008. הבנקים ושאר המוסדות הפיננסיים הכפופים לחוקי מניעת הלבנת הון באוסטרליה מחויבים לסיים את היערכותם הטכנולוגית והמערכתית בכל הנוגע לציות לחוק החדש עד סוף 2008.

עפ"י פרסומים אחרונים בתקשורת באוסטרליה, צופים אנליסטים כי כל בנק או מוסד פיננסי ישקיע בשלוש השנים הבאות 50-100 מיליון דולר עבור ציות לחוקים החדשים. כעת מפרסם בנק ANZ, אחד מארבעת הבנקים הגדולים באוסטרליה, הערכה במסגרת דו"ח ניהול סיכונים שהגיש לבורסה, ולפיה צופה הבנק הוצאה כלכלית של כ-66 מיליון דולר עבור היערכות וציות לחוקים החדשים.

בתחילת החודש דיווחנו כי עפ"י סקר חברת PricewaterhouseCoopers, צפויים המוסדות הפיננסים להוציא בשלוש השנים הקרובות סכום מצטבר הקרוב למיליארד דולר בעקבות כניסתם לתוקף של החוקים החדשים.

בנוסף, פרסמנו לאחרונה ידיעה אודות סקר KPMG, לפיו עלו עלויות הציות לחוקי מניעת הלבנת הון בעולם ב-58% בממוצע.

פורסם 2007-07-26