NETELLER, החברה הבריטית להעברת תשלומים באינטרנט, הוציאה הודעה רשמית לעיתונות ובה מודיעה החברה כי לא תספק יותר שירותי העברת תשלומים מחשבונות של תושבי ישראל לאתרי הימורים ולהיפך. לדברי החברה, ההחלטה נובעת משינויים אחרונים בחקיקה הישראלית.

בשבוע שעבר (17.07.07) דיווחנו כי הצעת חוק חדשה כנגד אתרי הימורים עומדת לעלות לקריאה טרומית בכנסת. במסגרת הצעת החוק, אותה יזמה חברת הכנסת רונית תירוש, נקבע בין היתר כי ייאסר על חברות אשראי ותשלומים לסלוק כספים של משתמשים בישראל מול אתרי הימורים ולהיפך. בעקבות יוזמה זו לתיקון חוק העונשין, הקדימה חברת NETELLER להודיע , כאמור, כי לא תספק יותר שירותי העברת כספים ברשת מחשבונות של ישראלים לאתרי הימורים החל מיום חמישי ה-19.07.07 וכן לא תעביר תשלומי זכייה מאתרי הימורים לחשבונות ישראלים החל מ-31.07.07. שירותי העברת הכספים ברשת אשר אינם קשורים לאתרי הימורים יסופקו לתושבי ישראל כרגיל וללא הגבלה.

להודעת חברת NETELLER אודות הפסקת השירות לחץ כאן.

פורסם 2007-07-23