ארגון ה-JMLSG בבריטניה, ועדה משותפת למניעת הלבנת הון המורכבת מאיגודים מקצועיים שונים בסקטור הפיננסי, פרסמה בתחילת החודש מסמך הנחיות מקיף בנושא מניעת הלבנת הון ומלחמה במימון הטרור בבריטניה. מטרת המסמך לספק מסגרת הנחיות מקיפה ומעודכנת עבור הסקטורים השונים הכפופים לחוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, אשר תשמש כמסמך הדרכה אחיד וכלי יעיל בידיהם של הסקטורים הפיננסיים בבואם ליישם מדיניות מניעת הלבנת הון בארגון. המסמך מפרש ומסכם את מסגרת החקיקה החלה על הסקטורים השונים, לרבות הנחיות ה-FATF, חקיקת האיחוד האירופי והרגולציות החדשות בבריטניה המיישמות את הדירקטיבה השלישית של האיחוד למניעת הלבנת הון. עוד מפרט המסמך מדיניות שיש ליישם במוסדות הפיננסיים השונים בנושאים שונים כמו אחריות בכירים ותפקידם במניעת הלבנת הון, יישום גישה מבוססת סיכון בארגון, בדיקות נאותות, מנגנוני דיווח ועוד.

ה-JMLSG מפרסם מסמכי הדרכה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור מאז שנת תחילת שנות ה-90. הארגון מעדכן את מסמכי ההנחיות אחת לכמה חודשים, בהתאם לשינויי החקיקה בבריטניה ובאיחוד האירופי. בין היתר חברים בארגון זה איגוד הבנקאים בבריטניה, איגוד חברות האשראי, איגוד המבטחים וארגונים נוספים מהסקטור הפיננסי בבריטניה.

לעיון במסמך ההנחיות של JMLSG לחץ כאן.

פורסם 2007-07-22