בית הדין בערכאה ראשונה של האיחוד האירופאי, היושב בלוקסמבורג, פסק אתמול (11.07.07) כי הקפאת כספי קרן אלאקצא ע"י מדינות האיחוד האירופאי אינה חוקית וכי יש לבטלה ולהשיב את הכספים לעמותה.

בשנת 2003 הקפיאו הרשויות בהולנד את כל כספיה ונכסיה של קרן אלאקצא, לאחר שנתגלה כי היא מגייסת כספים עבור עמותות צדקה של החמאס ומעבירה לחמאס כספים במסווה של פעילות הומניטרית. באותה שנה הוסיפו באיחוד האירופאי את הקרן לרשימות השחורות. כעת פורסם כי בית הדין האירופאי פסק שהקפאת הכספים אינה חוקית, מאחר שלא ננקטו צעדים מקדמיים המתחייבים בטרם ההקפאה, כגון הודעה מראש, מתן אפשרות לשימוע, והנמקה. למרות קביעתו של בית הדין כי הכספים יופשרו ויוחזרו לקרן אלאקצא, לא הוסרה הקרן מהרשימות השחורות של האיחוד האירופאי והדיון התמקד בשאלת חוקיות הקפאת הכספים בלבד.

פסיקת בית הדין אינה מפתיעה לדעת רשויות האכיפה בהולנד, משום שהתביעה להפשרת הכספים נובעת מפסק דין שניתן ע"י בית הדין בתחילת יולי, בעניין ארגון הגולים האיראניים PMOI, אשר לגביו ניתן אותו פסק דין בדיוק. כאמור, שני הארגונים זכו בתביעתם להפשרת הכספים, אך מופיעים עדיין ברשימה השחורה החדשה של האיחוד האירופאי.

קרן אלאקצה מופיעה גם ברשימת OFAC, ובישראל הוסיפו את הקרן כהתאחדות בלתי מותרת לרשימת משרד הבטחון בשנת 1997. חשוב לציין שוב בהקשר זה, כי ברשימת משרד הבטחון רשומה הקרן בשם "קרן אלאקצא" בלבד, ללא שמות חליפיים, ואילו ברשימת OFAC רשומים תחת קרן אלאקצא כ-30 שמות חליפיים. הרשימה המורחבת אותה מספקת חברת אמנט מכילה את כל השמות החליפיים תחת ערך זה ובערכים נוספים בהם קיימים חוסרים.

פורסם 2007-07-12