הממשל הפדרלי בקנדה מחדש את תוכניתו השנויה במחלוקת להחיל חובות זיהוי ודיווח על עורכי דין. בעבר נעשו מספר ניסיונות מצד הממשל הקנדי לכלול את עורכי הדין בין הגורמים החייבים בזיהוי לקוחות ודיווח על פעולות פיננסיות במסגרת החוק הקנדי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, אך לשכת עורכי הדין ואיגוד הפירמות לעריכת דין בקנדה פתחו במאבק ציבורי גדול נגד היוזמה והצליחו במאבקם זה לעצור את החקיקה החדשה.

נציגי עורכי הדין בקנדה עתרו לבתי המשפט העליונים של המחוזות הפדרליים השונים, שם תקפו את חוקתיות הרגולציות החדשות בטענה שחובות הדיווח עומדים בסתירה לחובת הנאמנות של עורכי הדין ללקוח וזכותו לייצוג הולם, וכתוצאה מכך זכו לצווי מניעה במספר מחוזות כנגד החקיקה החדשה, עד שממשלת קנדה גנזה את הרגולציות החדשות ופנתה לדון עם ארגוני עורכי הדין על גרסה פחות מחמירה לדרישות הזיהוי והדיווח.

השבוע פורסם ע"י משרד האוצר הקנדי כי ממשלת קנדה מחדשת את היוזמה להחיל חובות זיהוי ודיווח כאמור ומפרסמת כעת טיוטה חדשה לרגולציות שיחולו על עורכי הדין, כאשר הפעם ניתן דגש להקלה בדרישות הזיהוי והדיווח מעורכי הדין ונעשה ניסיון להוציא למעשה גרסה מרוככת יותר שתהיה מקובלת על כל הצדדים.

עפ"י טיוטת הרגולציות החדשות יחויבו עורכי הדין בקנדה לתעד ולשמור פרטי לקוחות המבקשים לבצע באמצעות עורך הדין העברות כספים בסך 3000 דולר קנדיים ומעלה. פרטי הזיהוי יכללו זיהוי בתמונה, שם, כתובת, עיסוק הלקוח ופרטי ההעברה, ועורכי הדין ישמרו את התיעוד למקרים בהם תידרש הצגתו במסגרת חקירה ע"י הרשויות.

למרות ניסוח הרגולציות מחדש והקלה בדרישות מעורכי הדין, לשכת עורכי הדין הקנדית וארגוני עורכי דין נוספים עדיין מביעים התנגדות ליוזמה, בטענה שאין להחיל חובות זיהוי ודיווח כלל, בשל הצורך לשמור על הנאמנות ללקוח ועל חיסיון עורך דין-לקוח.

גורמים במשטרה הפדרלית של קנדה מתנגדים אף הם ליוזמה המחודשת וטוענים מצידם כי הטיוטה מציגה דרישות פשרניות וקלות מידי, שאינן מספיקות בכדי להילחם במעורבותם של עורכי הדין במקרים של הלבנת הון. עפ"י בכירים במשטרת קנדה (RCMP), עורכי דין מעורבים אישית בכמחצית ממקרי הלבנת ההון המגיעים לחקירה, ומשמשים את לקוחותיהם לביצוע חלק מהלבנת ההון, בשלב זה או אחר.

בעבר דיווחנו כי גם בישראל קיימת כוונה להחיל חובות זיהוי ודיווח על עורכי דין, וכי לשכת עורכי הדין מתריעה על הסכנה שבדבר והפגיעה בנאמנות ללקוח, שכן לטענת עורכי הדין, הפיכתם למשתפי פעולה עם הרשויות תפגע בלקוחות וביכולתם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי הולם.

לקריאה נוספת בנושא החלת חובות דיווח על עורכי הדין בישראל לחץ כאן.

פורסם 2007-07-09