חברת KPMG העולמית, המתמחה בשירותי ביקורת וייעוץ פיננסי, פרסמה את סקר מניעת הלבנת הון לשנת 2007, אשר מסכם את פעילות הבנקים בשלוש השנים האחרונות ובודק את עלויות הציות והמגמות בנושאי מניעת הלבנת הון בקרב בנקים. הסקר נערך בקרב 224 בנקים ומוסדות פיננסיים מ-25 מדינות שונות ברחבי העולם, כאשר מעל ל-25% מהמשיבים לסקר הנם בנקים מרשימת 250 הבנקים הגדולים בעולם ו-60% מהמשיבים הם בנקים בעלי פעילות בינלאומית. הסקר אינו כולל נתונים וערכים כספיים אודות העלויות לבנקים.

עפ"י הסקר החדש, חלה עליה של 58% בממוצע בעלויות הציות של הבנקים בשלוש השנים האחרונות. כאשר בודקים את קפיצת העלויות לפי חלוקה לאיזורים בעולם, ניתן לראות כי העלייה הגדולה ביותר נרשמה בצפון אמריקה, שם עלו עלויות הציות בכ-71% בשלוש השנים האחרונות, ומיד לאחר מכן ניתן למצוא את המזרח התיכון ואפריקה, שם רשמו הבנקים עליה של כ-70% בעלויות הציות. רוסיה רשמה עליה של כ-60% ובאירופה עלו עלויות הציות בכ-58% בשלוש השנים האחרונות. עפ"י הסקר, עלויות הציות צפויות לעלות בעוד 34% בשלוש השנים הבאות.

רוב הכסף המושקע מידי שנה בציות ע"י הבנקים מופנה לרכישת מערכות מידע טכנולוגיות, העסקת מומחים לפיקוח וניטור העברות פיננסיות, והכשרת עובדים.

הסקר מציין כי בשלוש השנים האחרונות הושקעו יותר ויותר כספים במנגנונים לאיתור ופיקוח על חשבונות של אנשי ציבור. בסקר KPMG הקודם, משנת 2004, צוין כי רק 55% מהבנקים מקיימים בדיקות נאותות מורחבות מול חשבונות אנשי ציבור, ואילו בסקר החדש, משנת 2007, השיבו 81% מהבנקים כי הם מקיימים פיקוח מורחב על חשבונות אנשי ציבור כאמור.

לצד מגמה זו בולטת עפ"י מבצעי הסקר מגמה של השקעה נרחבת באמצעים לבקרת טרנסאקציות ופיקוח על העברות פיננסיות. הסקר מציין כי זהו התחום הבולט בציות לחוקי מניעת הלבנת הון, אשר ההשקעה בו גדלה מידי שנה באופן עקבי. לדעת מבצעי הסקר, למרות ההשקעה הבולטת מצד הבנקים במערכות מידע לניתוח והצלבת נתונים, מערכות אלו מהוות רק צד אחד לפיקוח על טרנסאקציות ולא ניתן להשלים את הבקרה ללא השקעה במקביל בכוח אדם מקצועי המתמחה בבדיקות ומעקבים אחר העברות פיננסיות.

לעיון בסקר המלא: סקר 2007 , נספחים לסקר.

לעיון בסקר הקודם משנת 2004 לחץ כאן.

פורסם 2007-07-09