העיתון האוסטרלי, The Australian, פרסם הבוקר הערכות מומחים בנושא הלבנת הון, לפיהן צפויים הבנקים וחברות הביטוח באוסטרליה להוציא סכום של עד מיליארד דולר במצטבר, עקב הדרישות החדשות המוטלות על הגופים הפיננסיים השונים במסגרת החקיקה החדשה למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בדצמבר 2006 עבר בפרלמנט האוסטרלי החוק החדש, המקיף בגודלו עד כה, למניעת הלבנת הון ומימון טרור. החוק החדש, Anti-Money Laundering and Counter-terrorism Financing Act 2006, קובע את חובות הדיווח ומדיניות מניעת הלבנת הון במוסדות פיננסיים עפ"י גישה של ניהול סיכונים. החוק קובע את חובות הדיווח ומנגנוני האכיפה והענישה, וכל גוף החייב בדיווח או כפוף לרגולציות יקבע עבור עצמו כיצד ובאילו דרכים ואמצעים הוא בוחר ליישם את החובות במסגרת תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לסיכוניו. כמו כן, יעריך כל גוף באותה דרך, האם לקיים או לא לקיים קשרים פיננסיים והאם לתת או לא לתת שירות מסוים ללקוח, בהתאם להערכת הסיכון מול הלקוח העומד מולו. מלבד החלת חובות דיווח על-פי סקטורים קבועים מראש כגון: מוסדות פיננסיים, שוק ההימורים, נותני שירותי מטבע ועוד, מגדיר החוק רשימת שירותים פיננסיים כללית בשם Designated Financial Services, אשר קובעת כי ללא כל קשר לסקטור אליו משתייך גורם מסוים, אם הוא מספק את אחד השירותים הקבועים ברשימה, הרי שהוא הופך אוטומטית לגורם החייב בדיווח עפ"י חוק, ולפיכך חייב בניהול תוכנית למניעת הלבנת הון ומימון טרור על כל מרכיביה - בדיקות נאותות וזיהוי, העברת דיווחים, תיעוד וכו'. בהתאם להסדר החדש ורשימת השירותים הקבועים בחוק, חייבים בדיווח מעתה גם רואי-חשבון, עורכי-דין, סוכני נדל"ן, סוחרי אבנים יקרות וסוחרי מתכות יקרות.

בסקר שנערך בין מנהלי מוסדות פיננסיים במסגרת כנס בנושא הלבנת הון של חברת PricewaterhouseCoopers, ציינו מנהלי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים כי הם צפויים להוציא 10-50 מיליון דולר בשנה הקרובה ובשנים שלאחר מכן, לצורך השלמת ההתאמות הדרושות ליישום החוק החדש. עפ"י סקר נוסף שנערך, 10% מהסכומים שיוציאו הבנקים יושקעו בחומרה ותוכנה ליישום מדיניות מניעת הלבנת הון. יועצים מתחום הלבנת הון מעריכים כי ההוצאות יגדלו ככל שיתקרבו המוסדות הפיננסיים לתאריך היעד שהוקצב בחוק להשלמת השינויים, דצמבר 2008.

במסגרת השינויים שמבצעים הבנקים במערכות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ניתן דגש עצום למדיניות "הכר את הלקוח", אשר עפ"י החוק החדש מחייבת את הבנקים להרחיב את איסוף המידע אודות הלקוח ולנהל מערכת למעקב, פיקוח ושיתוף המידע בין כל הסניפים.

לעיון בחוק החדש לחץ כאן.

פורסם 2007-07-03