בעקבות השתלטות החמאס על רצועת עזה ופירוק ממשלת האחדות ברשות הפלסטינית פרסם המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר האמריקאי הנחיות לעבודה מול גורמים ועסקים ברשות הפלסטינית. עפ"י ההנחיות החדשות נקבע כי יינתן היתר כללי לפעילות כלכלית-עסקית מול הרשות הפלסטינית, כאשר ההיתר חל על כל גורם ברשות שאינו החמאס או גופים הקשורים לחמאס, אשר מוגדר עדיין כארגון טרור.

ב-20 ליוני פורסמה הנחיה קודמת בנושא ולפיה ניתן לאמריקאים היתר לעבוד אך ורק מול ממשלת סאלם פאייד ושלטונו של אבו-מאזן, ונאסר כל קשר כלכלי עם ממשלת החמאס ברצועה, שאינה מוכרת ע"י ארה"ב. פרסום ההנחיה הקודמת גרר ביקורת בעיתונות על כך שההפרדה מבלבלת וקשה ליישום, שכן לא ברור כיצד ידעו הבנקים אם הם סוחרים מול גורם הקשור לממשלת החמאס או גורם הקשור לממשלת פאייד. בעקבות זאת, פורסמו ההנחיות החדשות בסוף השבוע האחרון ולפיהן ניתן היתר כללי למסחר ופעילות פיננסית מול הרשות הפלסטינית, למעט כאמור, פעילות מול גורמים הקשורים לחמאס.

במשרד האוצר האמריקאי ציינו כי מדובר באינטרס לאומי של ארה"ב, כיוון שקיום פעילות כלכלית מול הרשות יסייע לחיזוק הממשלה החדשה ברשות סאלם פאייד.

לעיון בהנחיות לחץ כאן.

פורסם 2007-07-01