ממשלת קנדה מפרסמת בימים אלו תקנות חדשות אשר מחליפות את התקנות הקודמות תחת החוק הקנדי למניעת הלבנת הון ומימון טרור ומקשיחות את הדרישות מהגורמים המדווחים (תאגידים בנקאיים, בתי קזינו, נותני שירותי מטבע, רואי-חשבון, ברוקרים, סוכני ביטוח, סוכני נדל"ן) בעבודתם מול הלקוח ומול יחידת המודיעין הכלכלית בקנדה, הממונה על קבלת הדיווחים, FINTRAC.

שר האוצר הקנדי, ג'ים פלהרטי, מסביר כי הממשל הקנדי הציב לעצמו מטרה להפוך את קנדה למובילה בינלאומית במלחמה בהלבנת הון, מימון טרור ופשע מאורגן, וכי התקנות החדשות הן צעד נוסף להגשמת מטרה זו.

עפ"י התקנות החדשות, יחויבו הגורמים המדווחים ל-FINTRAC לדווח לא רק על פעולה בלתי רגילה (financial transaction) שמעלה חשד לביצוע הלבנת הון, אלא גם על כל ניסיון לבצע פעולה (attempted financial transaction) כזו וכל פעילות שמעלה חשד, גם אם לא בוצעה פעולה פיננסית בפועל.

דרישה נוספת במסגרת התקנות החדשות מופנית כלפי נותני שירותי מטבע. מעתה יצטרכו נותני שירותי מטבע להירשם ב-FINTRAC.

FINTRAC עצמה תוכל מעתה להעביר יותר מידע לרשויות האכיפה. התקנות החדשות מתירות ל-FINTRAC להעביר פרטים אישיים של חשודים בעבירות כלכליות (טלפון וכתובת) למשטרה ולרשויות אכיפה נוספות.

שינויים נוספים שנעשו במסגרת התקנות החדשות כוללים דרישות רחבות יותר בבדיקות נאותות וזיהוי לקוחות לרבות דרישה לזיהוי מוטבים ובעלי מניות של תאגיד, זיהוי ורישום אנשי ציבור וכן דרישות רישום ופיקוח בעבודה מול בנקים קורספונדנטים.

משרד האוצר הקנדי ציין כי השתדל להכביד כמה שפחות על הגורמים המדווחים, אך למרות זאת מעריכים כי התקנות החדשות יצריכו ביצוע שינויים בנהלים ובתהליכים הפנימיים אצל הסקטורים המדווחים וכי אלו ייאלצו לבצע התאמות בהדרכת העובדים ובמערכות המידע, מה שעשוי לגרום לעלויות כלכליות לא מבוטלות.

לעיון בתקנות החדשות:

Proceeds Of Crime (money laundering) And Terrorist Financing  Suspicious Transaction Reporting Regulations

פורסם 2007-06-28