פורום קיסריה ה-15 להתווית מדיניות כלכלית לאומית של המכון הישראלי לדמוקרטיה נפתח אתמול (27.06.08) ויימשך גם היום. במסגרת הכנס נערך דיון בפאנל בנושא היבטי חוק ואתיקה הנובעים מהצטרפות ישראל ל-OECD בהשתתפות עו"ד דוד חודק, שופטת ביהמ"ש העליון לשעבר, דליה דורנר, הדר' דפנה ברק ארז, רו"ח שלמה זיו ואורחים נוספים.

בתחילת מאי דיווחנו על הצטרפותה של ישראל למדינות ה-OECD ועל ההשפעות הצפויות של ההצטרפות וההתאמות שתצטרך ישראל לבצע בתחומי חקיקה ואתיקה (לרבות שינויים בחקיקה למניעת הלבנת הון).

שילוב ישראל במדינות ה-OECD ובכלכלה הגלובלית דורש שינויים והתאמות שאינם בעלי אופי כלכלי בלבד, אלא גם אופי חברתי וציבורי. צוות המושב להיבטי חוק ואתיקה בפורום קיסריה גיבש מסמך הסוקר את היחס בין כלכלה וחברה ובין חוק ואתיקה לחוסן כלכלי, ומגיש במסגרת מסמך זה חבילת המלצות לשינויים שיש לערוך בממשל, במגזר הציבורי ובמגזר העסקי על מנת להאיץ את שילוב ישראל כמדינה מובילה במדינות ה-OECD.

צוות המושב, בראשותו של עו"ד דוד חודק, סבור כי מדינת ישראל והחברה הישראלית חייבות להפנים ערכים של כבוד, אחריות והגינות, וליישמם בחינוך, בכלכלה, בממשל ובחברה בכלל.

בדבריו בפני משתתפי המושב סקר עו"ד דוד חודק את השינויים שיש ליישם ולהטמיע בכל מגזר וטען כי כל כללי האתיקה קיימים, אך יש לגבש תכניות מתאימות להטמעתם ואכיפתם בשטח. עוד ציין חודק כי לדעתו הממשלה צריכה לשמש דוגמא לאתיקה וציות לחוק וכי המגזר הציבורי צריך להוביל את השינוי בשיתוף עם המגזר הפרטי.

בין היתר ממליץ צוות המושב על הצעדים הבאים:

1. השלמת רפורמות במגזר הציבורי – השלמת רפורמות הפרטה, הבראת רשויות מקומיות, רפורמה במנהל מקרקעי ישראל, שילוב המגזר החרדי בשוק העבודה ותיקון הקיפוח במגזר הערבי.
2. תכנית ממשלתית לצמצום פערים וקבלת אחריות על שכבות חלשות.
3. אימוץ קודים אתיים ואמנות שירות במגזר הציבורי והשבת היוקרה למגזר הציבורי.
4. הקפדה על שקיפות וכללי צינון לעובדי ציבור.
5. חיזוק גופי ביקורת ציבוריים לא ממשלתיים – עמותות ציבוריות וארגונים ציבוריים אשר מבקרים ומפקחים כמו עמותות איכות סביבה, איכות שלטון, חברה וממשל.
6. הקמת מערכת של דיון משמעתי ובין דין משמעתי לשרים ועובדי ציבור.
7. הקצאת משאבים למערכת המשפט.
8. שילוב נושאי אתיקה במערכת הלימודים.
9. אישור אמנת האו"ם UNCAC למניעת שחיתות ויישומה.

חשוב לציין כי חברי צוות המושב התמקדו במסמך שהגישו בנושאי אתיקה של המגזרים השונים ובהטמעת ערכים של אתיקה בחברה, אך לא התייחסו לשינויים אחרים שתאלץ ישראל לערוך בחקיקת מניעת הלבנת הון וחקיקת קניין רוחני במסגרת הצטרפותה ל-OECD.

לעיון במסמך "היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות ישראל בכלכלה הגלובלית וב-OECD" לחץ כאן.

פורסם 2007-06-28