רשויות הממשל בארה"ב הודיעו בסוף השבוע האחרון על כוונתן לאמץ גישה מבוססת סיכון בפיקוח על ציות בנקים לחוקי מניעת הלבנת הון. שינוי הגישה בבדיקות הבנקים צפוי להקל על בנקים קטנים בעיקר, בעלי פעילות בינלאומית מצומצמת וכן בנקים ללא פעילות בינלאומית כלל. עפ"י גורמים בבנק הפדרלי של ארה"ב, יישום הגישה החדשה יחל בסבב בדיקות הבנקים של השנה הבאה, אך טרם פורסם באילו פעולות של הבנקים יתמקדו ההקלות וכיצד יבואו לידי ביטוי.

גישה מבוססת סיכון הנה גישה דינמית יותר במדיניות מניעת הלבנת הון והיא משתמשת באותם כלים ועקרונות כמו "הכר את הלקוח" וכד', אך מתבססת בעיקר על הפנמת הסיכונים והערכתם ע"י המוסד הפיננסי, אשר יחליט בהתאם לגדולו, היקף פעילותו ובהתאם ללקוח העומד מולו, מתי הוא לוקח את הסיכון להתרחשות הלבנת הון ומתי לא. 

קהילת הבנקאות העצמאית בארה"ב מברכת על השינוי וזאת לאחר שבמשך השנים האחרונות התלוננו הבנקים הקטנים והבינוניים בארה"ב על כך שעלויות יישום חוקי מניעת הלבנת הון גבוהות מידי יחסית להיקף פעילותם, ועל כך שהם נאלצים לשאת באותן עלויות שנתיות כמו בבנקים גדולים, על מנת לעמוד בדרישות רשויות הממשל האמריקאי, למרות שבפועל הסיכון בבנקים קטנים אלו להלבנת הון קטן הרבה יותר.

מזכיר האוצר בארה"ב, הנרי פאולסון ציין כי בכוונתו להקל על הסקטור הבנקאי וכי השינוי הצפוי הוא יישום של "היגיון בריא" באכיפה ויאפשר פיקוח יעיל יותר. כמו כן רומז פאולסון כי צפויים שינויים נוספים.

בימים אלו מגבשים ב-FINCEN סטנדרטים חדשים לפיקוח על יישום חוקי מניעת הלבנת הון ע"י הבנקים, בהתאם לשינוי הגישה עליו הצהירו הרשויות בארה"ב.

פורסם 2007-06-24