ב- 15 ליוני 2007, נכנסו לתוקף תקנות חדשות באיחוד האירופי (EC No 1889/2005), המחייבות כל אדם להצהיר אם ברשותו 10,000 אירו או יותר, בכניסה או ביציאה ממדינות האיחוד. התקנות החדשות נכנסו לתוקפן בכל המדינות החברות והן מסמיכות את פקידי המכס לתשאל, לערוך חיפוש, ולהחרים כספים שנתפסו ולא הוצהרו.

התקנות החדשות שנכנסו לתוקף הן שלב נוסף ביישום הדירקטיבה השלישית בחוקי האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. ועדת השרים של האיחוד ניסחה את התקנות וקבעה כי כל מדינה חברה אחראית להתקין בהתאם לשיקוליה תקנות שייקבעו עונש כספי לכל מי שיימנע מהצהרה וייתפס כשברשותו כמות מזומנים חייבת בדיווח. בבריטניה למשל, נקבע קנס בגובה של עד 5000 ליש"ט למי שנתפס ולא הצהיר.

באיחוד האירופי מציינים כי הפיקוח על תנועת מזומנים במעברי גבול הוא שלב מהותי וחשוב במלחמה בהלבנת הון ומימון טרור. רישום ההצהרות יאפשר ליחידות האכיפה הכלכליות של המדינות השונות להחליף מידע ולאתר תנועת כספים של מלביני הון וטרוריסטים. במקרים מסוימים תתאפשר גישה לרישומים אלו גם למדינות שאינן חברות באיחוד ומבקשות לחקור או לאתר תנועת כספים בין המדינות השונות.

התקנות להצהרה על מזומנים תואמות גם את המלצה מספר 9 מתוך תשע ההמלצות המיוחדות של ה-FATF, לפיה מומלץ למדינות לאתר ולפקח על נושאי מזומנים אשר מעבירים כספים דרך גבולות, ע"י אימוץ הסדרי חקיקה ואכיפה שיחייבו הצהרה ודיווח ויקנו סמכויות בדיקה, חקירה וענישה לאלו שמנסים להימנע מהצהרה או מספקים הצהרות שקריות.

פורסם 2007-06-18