ארגון ה-FATF  פרסם אתמול (26.6.13) מסמך הנחיות בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בכרטיסים נטענים (Prepaid), תשלומים סלולאריים ואמצעי תשלום מבוססי אינטרנט (כולל מטבעות דיגיטליים). מטרת המסמך היא להסביר מהם הסיכונים באמצעי תשלום חדשים וכיצד אמצעי התשלום החדשים עובדים - מי הם הגופים והגורמים המעורבים בפעילותם (מנפיקים, מפיצים, משווקים וכד') והאם פעילותם כפופה ומוסדרת תחת המלצות ה-FATF?

אמצעי התשלום החדשים מציבים בפני מוסדות פיננסיים אתגרים חדשים משום שמדובר באמצעי תשלום הפועלים במקרים מסוימים רק דרך רשת האינטרנט וללא זיהוי פנים אל פנים, דבר המעלה את הסיכון להלבנת הון.  ארגון ה-FATF  מנחה ליישם גישה מבוססת סיכון על פי רמת הסיכון הספציפית לאמצעי התשלום ולגורמים המעורבים בשרשרת פעילותו. כמו כן, מכיל המסמך פרק אשר עוסק בשאלה כיצד להסדיר רגולציה ופיקוח על מפעילי אמצעי תשלום חדשים וכיצד ליישם גישה מבוססת סיכון לגביהם.

אתגר בולט באמצעי התשלום החדשים הוא העובדה שבחלק מאמצעי התשלום החדשים הגורם המנפיק/מפיץ/משווק אינו מוסד פיננסי אשר חובותיו מוסדרות בחוק המדינה. לעיתים מדובר בחברה פרטית או אתר אינטרנט שהוקם ע"י אנשים פרטיים ולפיכך יש לתת מקום להגדרה מורחבת של מי הוא "מוסד פיננסי".

עפ"י הגדרת ה-FATF למונח "Financial Institution" (עמ' 11), מוסד פיננסי הוא בין היתר, מי שמנפיק, או מנהל אמצעי תשלום כלשהו (לרבות כסף דיגיטלי), ומי שמבצע " Money or value transfer services", ולפיכך, עפ"י ארגון ה-FATF, גם נותני השירותים המעורבים בקרב אמצעי התשלום החדשים כפופים להנחיות ה-FATF.

ארגון ה-FATF  מדגיש כי המדינות החברות רשאיות לפטור אמצעי תשלום או שירותים פיננסיים מסוימים מחובות שהוטלו ע"י הנחיות ה-FATF  רק כשמדובר בשירות נדיר, לא נפוץ שאינו בעל סיכון ממשי להלבנת הון.

אחת השאלות בהן נתקלות המדינות החברות ב-FATF  היא על איזה גורם בשרשרת להחיל את החובות והפיקוח למניעת הלבנת הון. בכרטיסים נטענים למשל, ישנם מספר לא קטן של גורמים וישויות נפרדים (Acquirer, Distributor, Payments network operator, Agent, Issuer, Program Manager ) אשר מעורבים בשרשרת הפעילות של כרטיסי מזומן וכרטיסים נטענים. במסמך הנחיות זה קיים פרק אשר בוחן ומציע על איזה גורם בשרשרת להטיל את האחריות בהתאם לאופיו של אמצעי התשלום החדש.

פורסם 2013-06-27