ארגון ה-FATF פרסם (25.6.13) עדכון למסמך הנחיות ליישום המלצה מספר 8. עפ"י המסמך גיוס כספים לצדקה משמש ארגוני טרור כדי להסוות את פעילותם. במקרים מסוימים העמותה עצמה הינה אחיזת עניים ובלבד שיהיה את האפשרות לניתוב הכספים לארגוני הטרור.

עם זאת, במקרים מסוימים ניצול לרעה של העמותות ללא כוונת רווח נעשה ללא ידיעתם של התורמים, או אף ללא ידיעת הנהלת העמותות עצמן. מלבד תמיכה כספית, חלק מהעמותות ללא כוונת רווח סיפקו גם כיסוי ותמיכה לוגיסטית לתנועה של מחבלים וכלי נשק בלתי חוקיים.

בהמלצה 8 של מסמך 40 ההמלצות, ארגון ה-FATF דורש שהחוקים והתקנות החלים על עמותות ללא כוונת רווח צריכים להיבדק וזאת במטרה למנוע ניצול לרעה של עמותות אלו. על מדינות למנוע ולהילחם בניצול לרעה של ארגוני הטרור באמצעות 4 גישות שונות:

סיוע ועזרה לעמותות בנושאי מימון טרור;
פיקוח או ניטור של עמותות;
איסוף מידע יעיל וחקירה;
יכולת יעילה להגיב לבקשות בינלאומיות למידע על עמותה.

ארגון ה-FATF הגדיר שיטות עבודה מומלצות, שמטרתם למנוע ניצול לרעה של עמותות ללא כוונת רווח למימון טרור יחד עם כיבוד הפעולות לגיטימיות של העמותות.

פורסם 2013-06-27