הבית הלבן פרסם בשבוע שעבר (18.6.13) את תוכנית הפעולה של ממשלת ארה"ב שבה היא מתחייבת לנקוט בפעולות מניעה ב-4 מישורים: הערכת סיכונים, יוזמות חקיקה, הבהרה של תקני בדיקת נאותות לקוח ושיתוף פעולה בין לאומי.

במסגרת תכנית הפעולה, הממשלה תפעל לאכיפה של יישום חקיקה שיחייב זיהוי והאימות של פרטי בעלות באופן יעיל שיאפשר ידיעה על פרטי הבעלות בזמן שהחברה הוקמה. כמו כן, הממשלה תחקור את ההגדרה "מוטב" כמי שהוא אדם רגיל, שבמישרין או בעקיפין, מבצע תרגילי שליטה או יש לו עניין כלכלי משמעותי בחברה או שהוא מקבל הטבה כלכלית משמעותית מהחברה, בכפוף לכמה חריגים.

כדי להבטיח שהמידע שנאסף הוא נגיש לרשויות האכיפה הרלוונטיות, תכנית הפעולה ממליצה על הקמת גוף שירכז את כל נתוני החבקות ויוקם בכל מדינה ומדינה כדוגמאת רשם החברות.

לסוכנים של כל גוף תהיה את היכולת לאכוף את התוכנית הלאומית ויהיו חייבים לאסוף מידע על המוטבים של חברות תחת החובות מכוח חוקי מניעת הלבנת הון.

ברוח דומה, ממשלת ארה"ב תמשיך לעבד ולעדכן את מסמך הערכת הסיכונים הבינלאומיים הכולל ערוצי חקירה ושיטות חקירה של הלבנת הון.  המטרה היא שהממשלה לפתור בעיות הקשורות לניצול לרעה של בעלויות מורכבות.

במקרים בהם ימסר מידע שקרי או ימסר תיעוד שקרי ביודעין, יוטלו קנסות אזרחיים ופליליים שייאכפו על ידי הגופים הללו.

פרויקט נוסף שמתמשך ומוגדר כתוכנית פעולה הוא הגדרה וקביעת תקנים למוסדות פיננסיים בארה"ב באופן ברור ומפורש לבדיקת נאותות לקוחות בין שאר האפשרויות שהועלו היא הדרישה לזהות את הבעלים של הבעלויות המורכבות.

פורסם 2013-06-26