ארגון ה-FATF פרסם היום (25.06.13) מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון בקרב בעלי מקצועות משפטיים. המסמך מציג מקרי מבחן ונורות אדומות הקשורות לנותני שירותים משפטיים.

עפ"י ארגון ה-FATF, מלביני הון נזקקים לשירותים משפטיים הן על מנת להסוות פעילותם והן על מנת לבצע פעולות עסקיות שגרתיות אשר דורשות חתימת עו"ד או נוטריון (למשל: הקמת חברה, העברות כספים וכד'). כך או כך, עשויים נותני שירותים משפטיים להיות פגיעים להלבנת הון ומימון טרור ביודעין או שלא ביודעין ועל כן עליהם ללמוד את הנושא ולהכיר טיפולוגיות, מקרי מבחן ונורות אדומות הקשורים לתחום פעילותם.

המסמך מצביע על מספר פעולות או שירותים בהן מסייעים עורכי דין ונוטריונים ואשר יכולים להוות סיכון לביצוע הלבנת הון. בין היתר מוזכרים סיכונים כגון: פעולות בלתי חוקיות בחשבון הלקוח, הקמת נאמנויות וחברות קש, רכישת נדל"ן, ניהול נאמנויות וחברות, הקמת וניהול של עמותות ומלכ"רים. ארגון ה-FATF מבחין בין מספר דרגות של מודעות בקרב נותני שירותים פיננסיים כגון: מודעות מלאה (לכך שמדובר בפעילות בלתי רגילה או בלתי חוקית של הלקוח), מודעות חלקית (חשד מסוים אך עצימת עיניים), וחוסר מודעות.

הטיפולוגיות והנורות האדומות במסמך מבוססות, בין היתר, על ניתוח וריכוז של דיווחים בלתי רגילים שהתקבלו ביחידות למודיעין פיננסי במדינות שונות מאת נותני שירותים משפטיים שדיווחו על לקוחות. עפ"י ארגון ה-FATF, עבירות המקור הפופולריות ביותר מתוך הדיווחים שמתקבלים הן: עבירות הונאה, עבירות מס, שחיתות ושוחד, סחר בסמים וחומרים פסיכוטרופיים ועבירות שונות הקשורות לפעילות בלתי רגילה במזומן.

פרק 4 במסמך הוא פרק הטיפולוגיות ופרק 5 מציג נורות אדומות.
אחת הטיפולוגיות הבולטות היא שימוש בלתי חוקי בחשבונות הלקוח. הכוונה היא לכך שלקוח מבקש מעורך דין לבצע במקומו או עבורו פעולות פיננסיות לדוגמא, העברת כספים למדינה אחרת ולא מבקש מעורך הדין שום שירות משפטי. בפרק הטיפולוגיות ישנו פירוט של מספר מקרים שקרו במדינות שונות תחת טיפולוגיה זו. באחד המקרים ביקש איש עסקים מעורך דין במונטריאול להעביר בשבילו סכום של 3 מיליון דולר למספר חשבונות שונים בשוויץ, פנמה וארה"ב. באותו יום בו בוצעו ההעברות העביר עו"ד נוסף בשוויץ את הכסף שקיבל לחשבון אחר בפנמה. בפרטי ההעברות רשם עורך הדין כי מדובר ברווחים מעסקת נדל"ן, אך בעקבות חקירה התגלה כי מדובר בהעברות כספים לסוחרי סמים מקרטל הסמים Cali. הבנק דרש מעורך הדין מידע נוסף אך עורך הדין טען לחיסיון עו"ד-לקוח וסירב. בעקבות כך הפסיק הבנק את פעילותו עם עו"ד זה.

טיפולוגיה בולטת נוספת היא שימוש בעורך דין לביצוע הסוואת בעלים או נהנה אמיתי. הכוונה היא לשימוש בשירותי עו"ד לצורך הקמת חברות קש או הסוואת מבנה בעלויות כך שלא יוכלו להגיע לבעלים/נהנה האמיתי. לעיתים מדובר בלקוח אשר בעצמו מספק לעורך הדין שם בדוי ומסמכי זיהוי מזויפים. במקרים אחרים מדובר על ביצוע עסקאות ורכישות ע"י צדדים שלישיים או ע"י נאמנויות.

טיפולוגיות נוספות:

• פתיחת חשבונות בנק בשם לקוחות
• רכישת מניות ונכסים בשם לקוחות
• קבלת כספים שמקורם בפשיעה והעברתם לנאמנויות
• הקמת חברות קש להסוואה וריבוד בעלויות
• קבלת תשלומים על שירותים משפטיים במזומן
• מתן שירותים משפטיים לעמותות אשר פעילותן לא עולה בקנה אחד עם הסיבה להקמתן

בפרק הנורות האדומות מוצגות נורות אדומות בולטות מתחום מתן שירותים משפטיים לרבות נורות אדומות הקשורות ללקוח עצמו, לחברות מעורבות, למקור הכספים ולסוג הפעולות המבוקשות.

נורות אדומות בולטות:

• הלקוח מסרב להזדהות או מתחמק
• הלקוח פועל מול עורך הדין באמצעות גורם שלישי או מתחמק מפגישה פנים אל פנים
• הלקוח היה בעברו איש ציבור או קשור עסקית או משפחתית לאיש ציבור
• הלקוח מפגין ידע ניכר בפעולות משפטיות או שואל שאלות רבות לגבי שלבי ביצוע הפעולות
• הלקוח הורשע בעבר או קשור למי שהורשע בעבר
• הלקוח מספק מסמכים מזויפים או לא ברורים
• הלקוח הוא חברה שלא ניתן לאתר מידע עליה
• הלקוח או הצדדים לעסקה הם בגיל לא סביר לאופי העסקה (קטינים או קשישים)
• הקשר העסקי בין הצדדים לפעולה או לעסקה אינו ברור
• העסקה מבוצעת תוך שימוש בכמות בלתי סבירה של מזומנים
• מקור הכספים לעסקה הוא בגורם שלישי שאינו קשור לצדדים לעסקה
• הלקוח משתמש במספר חשבונות בנק כולל חשבונות זרים ללא סיבה הגיונית
• הנכס נרכש במזומן ואז ממושכן תוך זמן קצר
• סכום העסקה אינו הגיוני (גבוה או נמוך מידי)
• הלקוח מבקש כי הפעולה או העסקה יבוצעו בדחיפות שאינה הגיונית
• הלקוח בחר בעורך דין שאינו קרוב למקום עסקיו או מגוריו
• הלקוח החליף מספר עורכי דין בתדירות שאינה סבירה
• הלקוח מוכן לשלם עמלות גבוהות מהנדרש
• הלקוח מבקש להקים חברות במבנה בעלויות מסועף או לא הגיוני
• אין הגיון עסקי, פיננסי או מסחרי לעסקה
• הלקוח מבקש להעביר כספים לצדדים שלישיים

לפני כשבועיים דיווחנו כי מועצת לשכות עורכי הדין של אירופה (CCBE) התנגדה למסמך ופנתה לארגון ה-FATF באיום להפסיק את שיתוף הפעולה עם הארגון לאחר שלדבריה המסמך אינו מסייע לסקטור ואינו מכיל נורות אדומות יעילות אלא מביא טיפולוגיות בהן תסריט קבוע ובעייתי של עורכי דין אשר משתפים פעולה ביודעין בעבירות הלבנת הון.

גם לשכת עורכי-הדין האמריקאי (ABA) שלחה לארגון ה-FATF מכתב דומה ובו הסתייגויות מהמסמך ובו טוענת הלשכה האמריקאית אף היא כי ישנו צורך בטיפולוגיות מועילות וספציפיות אשר מתייחסות לעורכי דין אשר מבצעים את הנדרש בחוק אך עשויים להיקלע לביצוע עבירה שלא ביודעין. גם לדעתה של הלשכה האמריקאית לוקה מסמך זה בחסר משום שברוב הטיפולוגיות המוצגות ברור כי נותן השירות המשפטי משתף פעולה ביודעין או עוצם עין ביודעין משום שהעדויות בטיפולוגיות אלו להלבנת הון ברורות. 

פורסם 2013-06-25