Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ הודיע ביום חמישי האחרון (20.06.13) כי הגיע להסכם פשרה מול מדינת ניו-יורק לפיו ישלם קנס בסך 250 מיליון דולר, וזאת בגין מחיקת פרטים מהעברות בנקאיות בהיקף של 100 מיליארד דולר אשר הגיעו בחלקן למדינות תחת סנקציות כגון איראן.

הסכם הפשרה הושג בעקבות איומים מצד המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק בראשותו של הממונה  Benjamin Lawsky, אשר דרש להחמיר עם הבנק לאחר שהבנק הגיע להסכם פשרה נפרד מול OFAC  ומשרד האוצר האמריקאי ב-2012, ושילם קנס בסך 8.57 מיליון דולר בגין מחיקת פרטים מהעברות. Lawsky דרש לתבוע את הבנק בגין 28 אלף העברות שעובדו דרך בנקים במדינת ניו-יורק בין השנים 2002-2008.

עפ"י Lawsky, הבנק היפני החסיר פרטים מהעברות בנקאיות על מנת לזרז את עיבודן ונמצאו ראיות לכך במסמכים כתובים בהם מנחה הבנק את עובדיו כיצד למחוק מידע קיים מהעברה בנקאית טרם העברתה להמשך עיבוד.
הבנק מצידו הודה כי הסרת המידע מהעברות בנקאיות הופסקה כבר ב-2007 וכי הבנק דיווח על כך בעצמו לרשויות ואף שיתף פעולה.

פורסם 2013-06-24