חברת Trace International אשר פועלת להגברת המודעות בקרב מדינות וחברות בעולם בנושאי שחיתות, שוחד ושקיפות, תקיים באוקטובר הקרוב סדנא בישראל בנושא המלחמה העולמית בשחיתות: מגמות וציות. לקראת הסדנא פרסמה החברה בבלוג שלה כתבת סקירה של מעשיה ומאמציה של ישראל בנושא המלחמה בשחיתות ושוחד לעובדי ציבור זרים.

הכתבה פורסמה בשני חלקים כאשר החלק הראשון מתמקד בסקירה היסטורית ואילו החלק השני מתמקד במגמות ואכיפה. בחלקה הראשון של הכתבה מובאת סקירה היסטורית של מצבה של ישראל בנושא המלחמה בשחיתות לאור הצטרפותה לועידת ה-OECD  למלחמה בשוחד בשנת 2009 ואימוץ אמנת האו"ם למלחמה בשחיתות קודם לכן.

במהלך שנת 2009 עברה ישראל ביקורת בנושא המלחמה בשחיתות ושוחד לעובדי ציבור זרים, ביקורת שבוצעה בשני חלקים ע"י קבוצת עבודה של ה- OECD בנושא שחיתות ושוחד ואישרה בסופו של דבר כי ישראל ביצעה את התיקונים הדרושים בחוק ושהמערכת המשפטית מתאימה לדרישות ה-OECD  לאחר שהוצאו הנחיות והוראות בנושא זה (חוק העונשין תוקן ב-2008 ונקבע כי מתן שוחד לעובד ציבור זר הוא עבירה פלילית).

במאי 2012 הכיר ה-OECD  במאמציה של ישראל ופורסם מסמך מעקב לפיו יישמה ישראל 16 מתוך 22 המלצות שניתנו ליישום. שאר ההמלצות יושמו ע"י ישראל באופן חלקי.

למרות ההכרה והיישום נותרת ישראל אחרי הכל בדרגת אכיפה נמוכה יחסית בנושאי שחיתות ושוחד מאחר שגם לאחר יישום הכללים ושינויי חקיקה עומדת ישראל היום על סכום של 0 הרשעות ותביעות בנושאי שחיתות ושוחד של עובדי ציבור זרים. עפ"י הסקירה, צפויה קבוצת העבודה של ה-OECD  לקיים סבב נוסף של ביקורת בישראל באוקטובר 2014 וישנה הערכה כי לקראת הביקורת תנסה ישראל להראות יותר אכיפה בנושא.

בחלקה השני של הכתבה מובאת סקירה של מקומה של ישראל בדירוג השנתי של חברת TI, אשר ממקם את ישראל במקום נמוך יחסית למדינות המערב אך במקום גבוה יותר ממדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה. כמו כן, מובאת סקירה של פרשיות שוחד בינלאומיות אשר מערבות גורמים ישראלים או חברות ישראליות לאורך השנים האחרונות, וביניהן פרשיות שוחד של החברות Siemens, GE, קומברס, וכן חקירת השוחד בטבע והחקירה האחרונה של פרשת השוחד ברפובליקת גינאה בה מעורבת לכאורה חברת בני שטיינמץ.

(תרשים: Trace International blog)

פורסם 2013-06-23