ה-MENAFATF, ארגון המאגד את מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה בנושא מניעת הלבנת הון, פרסם לאחרונה מסמך סיכום לסבב שלישי של ביקורת בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור שנערכה בירדן. הסבב השלישי הוא חלק מממספר ביקורות שנערכות בירדן למעקב שוטף מאז אימוץ מסמך הביקורת בנושא מניעת הלבנת הון בשנת 2009 ע"י הועדה המנהלת של MENAFATF

מטרת סבבי המעקב החוזרים היא לבדוק את התקדמותה של ירדן בתחומים בהם סווגה בביקורת הראשונית בתאימות חלקית (Partially Compliant) או אי-תאימות (Non-Compliant) להנחיות הבינלאומיות בנושא מניעת הלבנת הון ובעיקר הנחיות ה-FATF . המסמך המסכם את הסבב השלישי מפרט את התחומים והנושאים שנבדקו – אילו שינויים נערכו בחקיקה, כמה חקירות ותביעות היו בעבירות הלבנת הון והאם השתנה נפח הדיווחים הרגילים והבלתי רגילים.

עפ"י דוח הסיכום של הסבב השלישי, טיפלה ירדן בליקויים בחוק הפלילי באמצעות תיקוני חקיקה והרחיבה את רשימת עבירות המקור בחוק. נערכו תיקוני חקיקה בנושא "הכר את הלקוח" לרבות איסור על חשבונות אנונימיים וחובת סיווג לקוחות עפ"י דרגת סיכון, וכן בוצעו תיקוני חקיקה הקשורים לאיסור מימון טרור, לרבות יצירת משטר הכרזות והקפאת נכסים והקמת ועידה לאימוץ הכרזות זרות.

כמו כן, הורחב הפיקוח על הסקטורים הפיננסיים והוצאו הנחיות לבנקים, חברות ביטוח, מנהלי תיקים וסקטורים נוספים, אשר מפרטות את החובות המוטלות על כל סקטור לרבות ענישה וקנסות.
נוסף על כך, בוצעו שינויים ותיקוני ליקויים גם בנושא היחידה למודיעין פיננסי בירדן שסמכותה לפיקוח הורחבה בחקיקה והיא הוכשרה לקבלת דיווחים וטיפול בהם. היחידה הפכה ליחידה עצמאית ולא תלויה, תקן כח האדם גדל אף הוא וניכרת השקעה גוברת בהדרכה של כח אדם בנושאים אלו.

בפן המשפטי האפקטיבי מציין הדו"ח כי מאז הסבב הקודם היו 3 הרשעות בעבירות הלבנת הון וכן גדל מספר הדיווחים שנמסרים ע"י הגורמים החייבים בדיווח.

עקב התקדמותה של ירדן בכל נושאים אלו ממליצים כותבי הדו"ח למליאת ה-MENAFATF  להסיר את ירדן מרשימת המדינות במעקב ופיקוח שוטף לאחר שברוב ההמלצות עלתה רמת הציות של ירדן מתאימות חלקית או אי תאימות לתאימות כמעט מלאה (Largely Compliant).

פורסם 2013-06-20