ה-HMRC, רשות המיסים והמכס בבריטניה, פרסמה לאחרונה מחקר שנערך במהלך השנה שעברה והותר לפרסום רק כעת, בנושא התנהגות חברות וארגונים הנתונים לפיקוח תחת רגולציות למניעת הלבנת הון. מטרת מסמך המחקר היא לאפיין את סוג החברות הנמצאות כיום תחת פיקוח, ולהכיר את התנהגותן והתנהלותן בתחום ניהול הסיכונים ובציות לרגולציות בנושא הלבנת הון.

עפ"י ה-HMRC, מטרתו העיקרית של המחקר היא להסיק מסקנות כיצד לייעל את הפיקוח, כיצד ליצור שיתוף פעולה בין הרשות לחברות המפוקחות וכיצד להפחית עלויות גם לרשות וגם לחברות בנושאים הקשורים לביקורות, ניהול סיכונים וציות.

בין היתר בוצע במסגרת המחקר ניתוח ואיפיון של סוג החברות והתנהלותן מול ה-HMRC  במהלך ביקורת. האיפיון בוצע ע"י התייחסות למספר קריטריונים כגון ידע ומודעות, גישה ומוטיבציה, תפישת סיכונים ופחד מענישה, יכולת לעמוד ברגולציות וצורך בעזרה. עפ"י קריטריונים אלו אופיינו למעשה החברות אשר נתונות לפיקוח ורשומות ככאלה ב-HMRC  ודורגו בחמישה סוגים של חברות: 1. חברות בעלות יכולת ומוכנות לעמידה ברגולציות. 2. חברות בעלות מוכנות הזקוקות לעזרה. 3. חברות אשר לוקחות סיכון 4. חברות אשר לוקחות סיכון במודעות ובבטחון 5. חברות ללא מודעות וידע.

לאחר איפיון סוגי החברות והארגונים בוצע ניתוח מעמיק אשר מסביר אילו סוגי חברות ניתן לראות בכל סוג. בחברות בעלות מוכנות ויכולת ניתן למצוא לרוב ארגונים גדולים, בעלי מחלקות ציות גדולות, בעלי מוטיבציה גבוהה ובעיקר בעלי נפח העברות כספים גבוה. חברות אשר לוקחות סיכון במודע, הן לרוב חברות אשר ממוקדות יותר ברווחיות ופחות ברגולציה, חברות אשר בטוחות ברמת הציות שלהן כרמה מספיקה ואינן מאמינות שהן פגיעות לביצוע הלבנת הון. חברות אלו לרוב נוטות להפגין בטחון יתר ולהעמיד את החברה בסיכון הן בפני הרגולטור והן בפני מלביני הון. בקרב חברות ללא מודעות וידע ניתן למצוא לרוב עסקים קטנים של רואי –חשבון ונותני שירותי מטבע, בעלי נפח פעילות קטן יחסית שנתון לפיקוח ובעלי מטויבציה וידע נמוך בניהול סיכונים ובסיכוני הלבנת הון.

כמספר חודשים לאחר סיכום המחקר הנ"ל פורסם ע"י ה-HMRC  מסמך נוסף ובו מסכמת הרשות אילו צעדים ננקטו מאז ביצוע המחקר לצורך שיפור היחסים ושיתוף הפעולה בין הרשות לחברות וארגונים בפיקוח, לרבות ייעול תהליכי זרימת מידע, ייעול הליכי רישום וביורוקרטיה ועוד.

פורסם 2013-06-06