ארגון ה-CFATF, המייצג 29 מדינות וטריטוריות באיזור הקאריביים ופועל ליישום המלצות וכללים בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור באיזור זה, פרסם לאחרונה הודעה לציבור בנושא טריטוריות בעלות ליקויים באיזור הקאריביים.

במסגרת ההודעה הכריז הארגון על שלוש טריטוריות בהן נמצאו ע"י ה-CFATF ליקויים אסטרטגיים משמעותיים ביישום כללים, המלצות ורגולציות בינלאומיות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. הכרזה זו אומצה ע"י ארגון ה-FATF.

הטריטוריות שהוכרזו הן: בליז (Belize), גיאנה (Guyana) ודומיניקה (Dominica). הודעת ה-CFATF  מתייחסת למצבה של כל טריטוריה בנפרד ומפרטת כי הטריטוריות המוזכרות נמצאות תחת פיקוחה וכי אם לא ינקטו בצעדים הנדרשים מהן ע"י CFATF במסגרת הזמן שהוקצב להן, יינקטו נגדן צעדים נוספים והן יוכרזו כטריטוריות אשר אינן משתפות פעולה.

פורסם 2013-06-04