המחלקה לפיקוח על נותני שירותי מטבע שבמשרד האוצר עידכנה את דו"ח העיצומים הכספיים שהטילה הועדה לעיצום כספי על נותני שירותי מטבע בעקבות הפרת חובת הדיווח שבחוק עד חודש אפריל 2013.

העידכון כולל מדגם מייצג נוסף החל מחודש פברואר 2013 של נותני שירותי מטבע שהיחידה ביצעה ביקורת אצלם במהלך השנים 2011-2012. העיצום הגבוה ביותר שהוזכר בעדכון הדו"ח כפי שדווח הוא העיצום הכספי שהוטל על חברת "אי.סי.אם גרופ בע"מ". 

המחלקה לפיקוח על נותני שירותי מטבע ביצעה ביקורת בחברת "אי.סי.אם גרופ בע"מ" שעוסקת בניכיון המחאות ביום 14.11.2011 ובמהלך הביקורת נמצא:

1. אי דיווח על 2 עסקאות רגילות בשווי כולל של כמליון ש"ח.

2. פיצול העסקאות לעסקאות שונות על מנת להימנע מדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בהיקף כספי של מליון ש"ח.

3. חוסר בדיווח של פרטים כנדרש בעסקאות בהיקף כספי של כמיליון ש"ח.

4. אי שמירת טפסי הצהרת מבקש השירות בהיקף כספי של כמיליון ש"ח.  

בעקבות כך, הועדה החליטה להטיל עיצום כספי של 30,000 שקלים.

פורסם 2013-05-12